პროგრამა Erasmus+

Erasmus+ არის ევროკავშირის საგრანტო პროგრამა, რომელიც განახორციელებს პროექტებს განათლების, ტრენინგის, ახალგაზრდობისა და სპორტის მიმართულებით 2014-2020 წლებში.

Erasmus+ პროგრამის მიზანია განათლების მოდერნიზება, ცოდნის და დასაქმების დონის ამაღლება, ასევე ტრეინინგები და ახალგაზრდებთან მუშაობა. 

შვიდ წლიანი პროგრამის ბიუჯეტი € 14.7 მილიარდი ევროთი განისაზღვრება. 

ეს გულისხმობს 40%–იან ზრდას მიმდინარე და არსებულ ბიუჯეტთან შედარებით, რაც თავისთავად ასახავს ევროკავშირის სურვილს ამ სფეროში მეტი ფინანსების ინვესტირებისა.

Erasmus+ აერთიანებს ევროკავშირის შვიდ პროგრამას განათლების, ტრენინგისა და ახალგაზრდობის მიმართულებებით, ასევე ამ ჩამონათვალს პირველად დაემატება სპორტის მხარდაჭერის პროექტები.

დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

ინფორმაცია ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომია: http://erasmusplus.org.ge/ge/about-erasmus

ინფორმაცია კონკურსების შესახებ იხილეთ: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en


გამოქვეყნების თარიღი:2017-11-28 13:26:19