საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირია იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი  -  ლიკა კილაძე.