ლისაბონის კონვენცია – 11.04.1997
სორბონის დეკლარაცია
– 25.05.1998
ბოლონიის დეკლარაცია
– 19.06.1999
გიოტებერგის დეკლარაცია
– 25.03.2001
სალამანკის მიმართვა
– 30.03.2001
პრაღის კომუნიკე
– 19.05.2001
გრაცის დეკლარაცია
– 30.05.2003
ბერლინის კომუნიკე
– 19.09.2003
ბერგენის კომუნიკე
– 20.05.2005
ლონდონის კომუნიკე და საქართველო“ და „ლონდონის კომუნიკე“ – 18.05.2007
ბოლონიის პროცესის ახალი წევრი ქვეყნების (სომხეთის, საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინის) მინისტრთა კონფერენციის შედეგები (სტრასბურგი, 12–13 დეკემბერი, 2006)

ლუვენის კომუნიკე
–  28-29.04.2009
ბოლონიის პროცესი 2010

ხარისხის უზრუნველყოფა და ბოლონიის პროცესი