• კვალიფიკაციების სტრუქტურა უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცისათვის (geo, eng)
  • უმაღლესი განათლების ევროპულ სივრცეში ხარისხის უზუნველყოფის სტანდარტები და ინსტრუქცია; რეზიუმე (geo, eng)