2010-07-15

2010 წლის 7-9 ივლისს თსუ–ში გაიმართა სამიტი თემაზე: „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია“.

2010 წლის 7-9 ივლისს თსუ–ში გაიმართა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ევროკავშირის სამეზობლო და პარტნიორობის ინსტრუმენტის ტვინინგის პროექტის: „შესაძლებლობების გაძლიერება ბოლონიის პროცესის მიზნების განსახორციელებლად“ ფარგლებში დაგეგმილი ტრენინგ-სემინარი თემაზე: „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია“.

  1. კავკასიის უნივერსიტეტი; საერთაშორისო ურთიერთობები
  2. Internationalization and Cooperation in Germany
  3. International Strategy; Infrastructure
  4. Double/Dual/Joint Degrees
  5. International Strategy; Leadership Decisions
  6. International Strategy; Objectives – Prerequisites – Measures  
  7. Internationalisation of Universities
Print

« იხ. ყველა სიახლე