2011-07-12

2011 წლის 13, 14,15 და 16 ივლისს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელდება ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის ვიზიტი


Print

« იხ. ყველა სიახლე