2016-02-09

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 2016-2017 წლის სამოქმედო გეგმა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის  2016-2017 წლის სამოქმედო გეგმა. იხილეთ დოკუმენტი.
Print

« იხ. ყველა სიახლე