2016-02-09

აკადემიური პროგრამების შედეგებსა და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებს შორის შესაბამისობის კვლევა სოციალურ მეცნიერებებში

იხილეთ კვლევის ანგარიში
Print

« იხ. ყველა სიახლე