ნათელა ანანიაშვილი


დაბადების თარიღი: 04.06.1954

სამეცნიერო ხარისხი: ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი
აკადემიური ხარისხი: აკადემიური დოქტორი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო: ელექტროლიზი, დანაფარები, კომპლექსწარმოქმნა, დიფუზიის კოეფიციენტი, ჰიდროდინამიკური რეჟიმი, ენერგიის ალტერნატიული წყაროები, ბაზალტ-ტექნოლოგიები, ნანომასალები

სამუშაო გამოცდილება:

2015-დღემდე - რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი, ინსტიტუტის სწავლული მდივანი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი;
1995-2015 წწ.- რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი, ინსტიტუტის სწავლული მდივანი, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;
1993 -1995წწ. - რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
1990 -1993წწ. - არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი, მეცნიერ-თანამშრომელი;
1983-1990წწ. - არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
1981-1983წწ.- არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი,უფროსი ლაბორანტი.

ნათელა ანანიაშვილი არის 50-ზე მეტი პუბლიკაციის ავტორი. მას მონაწილეობა აქვს მიღებული სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში, საერთაშორისო ფორუმებში.  იგი ფლობს პატენტებს და სალიცენზიო მოწმობებს საწვავი ელემენტისთვის, ელექტროლიტი ალუმინისა და მისი შენადნობების მონიკელებისათვის და ამორფული მოდიფიკაციის მანგანუმის დიოქსიდის მიღების ხერხისთვის.  

2004 წელს მას მიღებული აქვს პეტრე მელიქიშვილის სახელობის პრემია.

გამოქვეყნების თარიღი:2016-07-19 15:57:17