ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

დადგენილება N24

28. 05. 2007 წ.

 

პოლონელი მეცნიერის, დოქტორ იან ბრაუნისათვის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების შესახებ

 

ქართველოლოგიაში, კავკასიოლოგიასა და ბასკოლოგიაში გაწეული ღვაწლისათვის, საქართველოსა და პოლონეთს შორის სამეცნიერო- კულტურული კონტაქტების დამყარების, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და პოლონეთის უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობისათვის

დოქტორ იან ბრაუნს

მიენიჭოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწმიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება

საფუძველი: ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანის წარდგინება

 

გიორგი ხუბუა

რექტორი,
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე