ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

25.06.07

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა N31


იტალიელი მოქალაქის კლაუდიო დებიაზისათვის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების შესახებ

 

საქართველოსა და იტალიას შორის სამეცნიერო-კულტურული კონტაქტების დამყარების, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და იტალიის უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობისათვის, საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობისათვის

კლაუდიო დებიაზი

მიენიჭოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება

საფუძველი: სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინება

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თვმჯდომარე, რექტორი