ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

25.06.07

დადგენილება N32

შვეიცარიელი მეცნიერის, ციურიხის უნივერსიტეტის პროფესორის ერვინ ჰერმესისათვის ივანე ჯავახიშვილის მედლით დაჯილდოების შესახებ

 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ქ. ჟენევის PSI ინსტიტუტის შორის სამეცნიერო კველვევის ხელშწყობისა და ახალგაზრდა ქართველ ფიზიკოსთა დახმარებისათვის   შვეიცარიელი მეცნიერი, ციურიხის უნივერსიტეტის პროფესორი


ერვინ ჰერმესი

დაჯილდოვდეს ივანე ჯავახიშვილის მედლით

საფუძველი: ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის წარდგინება

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თვმჯდომარე, რექტორი