აკადემიური საბჭოს 
2007 წლის 26 სექტემბრის დადგენილება N43

ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს 
17.12.2012, №128/2012 დადგენილებით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინდივიდუალური (გარდამავალი პერიოდის) სადოქტორო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

 

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის შესაბამისად, დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინდივიდუალური (გარდამავალი პერიოდის) სადოქტორო პროგრამები:

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მათემატიკა (ინდივიდუალური პროგრამა)
კოორდინატორები: პროფ. უშანგი გოგინავა, პროფ. დავით გორდეზიანი, პროფ. თამაზ თადუმაძე, პროფ. ელიზბარ ნადარაია, პროფ. როლანდ ომანაძე.

კომპიუტერული მეცნიერებები (ინდივიდუალური პროგრამა)
კოორდინატორები: პროფ. კობა გელაშვილი, პროფ. ნოდარ ნანობაშვილი, პროფ. გია სირბილაძე, პროფ. მანანა ხაჩიძე, ასოც. პროფ. ჯემალ ანთიძე, ასოც. პროფ. ნათია არჩვაძე, ასოც. პროფ. რევაზ გრიგოლია, ასოც. პროფ. რიჩარდ მეგრელიშვილი

ფიზიკა (ინდივიდუალური პროგრამა)
კოორდინატორები: პროფ. რევაზ ზარიძე, პროფ. თამაზ კერესელიძე, პროფ. გია მაჩაბელი, პროფ. არჩილ უგუ­ლავა, პროფ. ალექსანდრე შენგელაია.

ქიმია (ინდივიდუალური პროგრამა)
კოორდინატორები: პროფ. ნოდარ ლეკიშვილი, პროფ. შოთა სამსონია, პროფ. ბეჟან Þჭანკვეტაძე.

ბიოლოგია (ინდივიდუალური პროგრამა)
კოორდინატორები, პროფ. არნოლდ გეგეჭკორი, პროფ. თეიმურაზ ლეჟავა, პროფ. დავით მიქელაძე, პროფ. ნინო ფორაქიშვილი, პროფ. დიანა ძიძიგური.

გეოგრაფია (ინდივიდუალური პროგრამა)
კოორდინატორები: პროფ. რამინ გობეჯიშვილი, პროფ. ნოდარ ელიზ­ბა­რაშვილი, პროფ. დავით კერესელიძე, პროფ. ზურაბ სეფერთელაძე, ასოც. პროფ. ლია მაჭავარიანი, ასოც. პროფ. არჩილ ხანთაძე.

გეოლოგია (ინდივიდუალური პროგრამა)
კოორდინატორი: პროფ. ბეჟან თუთბერიძე

ბიოფიზიკა (ინდივიდუალური ინტერდისციპლინური პროგრამა)
კოორდინატორი: ასოც. პროფ. თამაზ მძინარაშვილი

მედიცინის ფაკულტეტი

1. პედიატრია
კოორდინატორი: პროფესორი რუსუდან ქარსელაძე

2. კარდიოლოგიაში
კოორდინატორები: ასოც პროფ. პავლე მაჭავარიანი, ასოც. პროფ. ბეჟან წინამძღვრიშვილი

 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი

1. ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია
კოორდინატორი: პროფ. რისმაგ გორდეზიანი

2. რუსული და სლავური ენები
კოორდინატორი პროფ. ნათელა ჭოხონელიძე

3. რუსული და სლავური ლიტერატურები
კოორდინატორი პროფ. მარიამ ფილინა

4. ლიტერატურის თეორია. ზოგადი და კომპარატივისტული კვლევები
კოორდინატორი: პროფ. ირმა რატიანი

5. ორიენტალისტიკა
კოორდინატორი: პროფ. აპოლონ სილაგაძე

6. ქართველური ენათმეცნიერება
კოორდინატორი: პროფ. დამანა მელიქიშვილი

7. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება
კოორდინატორები: პროფ. ცირა ბარამიძE, პროფ. თეიმურაზ გვანცელაძე

8. ქართული ლიტერატურის ისტორია (ძველი, ახალი და უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორია)
კოორდინატორი: პროფ. ელგუჯა ხინთიბიძე

9. ინგლისური ფილოლოგია
კოორდინატორი: პროფ. რუსუდან ენუქიძე

10. გერმანული ფილოლოგია
კოორდინატორი: პროფ. ლალი ქეცბა-ხუნდაძე

11. რომანული ენები და ლიტერატურა
კოორდინატორი: პროფ. ია ფხაკაძე

12. ლოგიკა და ენის ფილოსოფია
კოორდინატორი: ასოც. პროფ. ლერი მჭედლიშვილი

13. ეთნოლოგია
კოორდინატორი: პროფ. ქეთევან ხუციშვილი
14. ძველი მსოფლიოს ისტორია
კოორდინატორი:P პროფ. ეკა ავალიანი

15. ხელოვნების ისტორია და თეორია
კოორდინატორი: პროფ. ზაზა სხირტლაძე

16. თარგმანთმცოდნეობა (ქართული კლასიკური ლიტერატურის უცხოენოვანი თარგმანების ანალიზი)
კოორდინატორი: ასოც. პროფ. ოთარ ბაქანიძე

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

1. ეკონომიკური პოლიტიკა
კოორდინატორი:P პროფ. რევაზ გველესიანი

2. ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა
კოორდინატორი:P პროფ. სიმონ გელაშვილი

3. მარკეტინგი
კოორდინატორი:P პროფ. ნუგზარ თოდუა

4. მსოფლიო ეკონომიკა
კოორდინატორი:P ასოც. პროფ. ლარისა Yყორღანაშვილი

5. მაკროეკონომიკა
კოორდინატორი:P პროფ. ნოდარ ხადური

6. შრომის ეკონომიკა
კოორდინატორი:P პროფ. მირიან ტუხაშვილი

7. ბუღალტრული აღრიცხვა
კოორდინატორი:P პროფ. ელენე ხარაბაძე

8. ფინანსები და საბანკო საქმე
კოორდინატორი:P პროფ. ირაკლი კოვზანაძე

9. ტურიზმი და მასპინძლობის მენეჯმენტი
კოორდინატორი:  ასოც. პროფ. მაია მარგველაშვილი

 

გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, რექტორი