აკადემიური საბჭოს 2007 წლიდ 8 ოქტომბრის დადგენილება 53


გამოჩენილი კავკასიოლოგისათვის, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორ მუჰადინ აბუბექირის ძე კულახოვისათვის ისათვის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების შესახებ

 მნიშვნელოვანი მეცნიერული კვლევებისათვის კავკასიოლოგიაში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან აქტიური თანამშრომლობისათვის ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორ მუჰადინ აბუბექირის ძე კუმახოვს მიენიჭოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება საფუძველი: ჰუმანიტარული ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინება

 

 

 

 

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თვმჯდომარე, რექტორი