ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

30.07.2008

დადგენილება №116

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

I. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ქართული ფილოლოგია და კავკასიოლოგია

ახალი და ძველი ქართული ენა

  • ლალი ეზუგბაია – ფილოლოგიის დოქტორი, არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი; 
  • თედო უთურგაიძე – თსუ პროფესორი, არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანმაშრომელი;
  • ვახტანგ იმნაიშვილი – თსუ ასოცირებული პროფესორი

ქართული ლიტერატურა, ფოლკლორი,  ლიტერატურული ურთიერთობები და  თარგმანმცოდნეობა

  • თენგიზ კიკაჩეიშვილი -  პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი
  • მაია მირესაშვილი – სოხუმის  უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი
  • ლელა ხაჩიძე – თსუ ასოცირებული პროფესორი
  • ლადო მინაშვილი – თსუ ასოცირებული პროფესორი
  • ომარ გვეტაძე – ქუთაისის  აკ. წერეთლის უნივერსიტეტის პროფესორი

    კავკასიოლოგია

 • ცირა ბარამიძე – თსუ პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი
 • თემურ გვანცელაძე - თსუ პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი

ისტორია, კულტურის მეცნიერებები

  • ვაჟა კიკნაძე – თსუ პროფესორი,  ივანე ჯავახიშვილის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი
  • ზურაბ პაპასქირი – სოხუმის  უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
  • ია ხუბაშვილი – ისტორიის დოქტორი
  • მანანა ჯავახიშვილი – ისტორიის დოქტორი
  • ვასილ კაჭარავა – თსუ ევროპამცოდნეობის ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი,  ისტორიის დოქტორი
  • ნანი გელოვანი - თსუ ასოცირებული პროფესორი 
  • ნინო ჩიქოვანი - თსუ პროფესორი 
  • ნოდარ შოშიტაშვილი - გიორგი ჩიტაიას ეთნოგრაფიული მუზეუმის დირექტორი
  • კახა ქეცბაია - სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე

 

დასავლეთევროპული  ფილოლოგია
ინგლისური ფილოლოგია 

  • რუსუდან ენუქიძე  - თსუ პროფესორი
  • რუსუდან დოლიძე - ფილოლოგიის დოქტორი,  ენების ცენტრის დირექტორი
  • მანანა რუსიეშვილი -  თსუ ასოც. პროფესორი 
  • პოლ რიმპელი – კემბრიჯის საგამოცდო ცენტრის თანამშრომელი

 გერმანული ფილოლოგია

 • ლალი ქეცბა-ხუნდაძე - თსუ პროფესორი
 • მარინა ანდრაზაშვილი – თსუ ასოცირებული პროფესორი
 • დალი ფანჯიკიძე _ თსუ პროფესორი
 • არმინ მორიცი – თსუ რექტორის მრჩეველი

ესპანური ფილოლოგია

  • ლია ლორია - თსუ  ასოცირებული პროფესორი
  • სოფიო ფეიქრიშვილი – ფილოლოგიის დოქტორი, ენების ცენტრის მასწავლებელი

ფრანგული ფილოლოგია

  • ჟოელ ბასტენერი – ალექსანდრე დიუმას სახ. ფრანგული კულტურის ცენტრის დირექტორი
  • პეგი სკრემენი – საქართველოსი საფრანგეთის საელჩოს ატაშე სამეცნიერო დარგში
  • ქეთევან გაბუნია _ თსუ ასოცირებული პროფესორი

აღმოსავლეთმცოდნეობა

  • დარეჯან გარდავაძე _ თსუ ასოცირებული პროფესორი
  • გიორგი ლობჟანიძე _ ფილოლოგიის დოქტორი
  • გიული ალასანია – თსუ პროფესორი
  • ჯემალ შარაშენიძე – თსუ ასოცირებული პროფესორი

განათლების მეცნიერებები

  • ქეთევან ჭკუასელი – თსუ  პროფესორი
  • ეთერ ღვინერია – თსუ ასოცირებული პროფესორი

ფილოსოფია

  • კახა კაციტაძე  - თსუ  პროფესორი
  • აკაკი ყულიჯანიშვილი - თსუ ასოცირებული პროფესორი
  • ირაკლი კალანდია _  ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი, ფილოსოფიის დოქტორი.

 

2. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

   

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი