ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

30.07.2008

დადგენილება №117

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

I. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის კაკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

  1. თამაზ შაბურიშვილი – თსსუ პროფესორი, თერაპიის მიმართულება
  2. ზვიად ყიფიანი – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თერაპიის მიმართულება (კარდიოლოგია)
  3. კახა ქუნთელია – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ქირურგიის მიმართულება
  4. მარინე ჯანელიძე – თსსუ პროფესორი, ნევროლოგიის მიმართულება
  5. მამუკა ჯიბუტი – თსსუ პროფესორი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და ეპიდემიოლოგია
  6. ივა ბერაძე – თსსუ პროფესორი, ოფთალმოლოგიის მიმართულება
  7. სამსონ მღებრიშვილი – თსსუ პროფესორი, სტომატოლოგიის მიმართულება
  8. ზაზა ჭანტურაია – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, უროლოგიის მიმართულება
  9. ნინო გორდაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

II.  დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

   

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი