ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

30.07.2008

დადგენილება №119

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

 

 1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. საერთაშორისო ურთიერთობები

 1. ზურაბ აბაშიძე – პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
 2. დავით დარჩიაშვილი - პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
 1. სოციოლოგია
 1. გაგა ნიჟარაძე – ფსიქოლოგიის დოქტორი
 2. ირაკლი კალანდია – ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი
 3. გოგი ხუციშვილი - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი

 

 1. პოლიტიკური მეცნიერება
 1. ლევან ალექსიძე – იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი
 2. ვაჟა კეშელავა - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი
 3. ჰენრი კუპრაშვილი – პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
 1. საზოგადოებრივი გეოგრაფია
 1. გია ცაგარელი - გეოგრაფიულ მეცნიერებათა კანდიდატი
 2. ნიკოლოზ რთველიაშვილი - გეოგრაფიულ მეცნიერებათა კანდიდატი

 

 1. ფსიქოლოგია
 1. მარინა ბალიაშვილი – ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
 2. თემურ ბჟალავა - ფსიქოლოგიის დოქტორი
 3. თამარ კერძაია - ფსიქოლოგიის დოქტორი
 1. ჟურნალისტიკა
 1. ნინო ჟიჟილაშვილი - ექსპერტი
 2. სოფიო ჭაავა - ექსპერტი
 3. გიორგი ლომსაძე - ექსპერტი
 4. ანა ასათიანი - ექსპერტი
 5. პაატა ვეშაპიძე – ექსპერტი, გაზეთ ’24 საათის” რედაქტორი

 

II.  დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

   

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი