ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 131

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილსის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ

 

  1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგები და არჩეულ იქნენ აკადემიურ თანამდებობაზე

საერთაშორისო ურთიერთობები

სრული პროფესორი -        დავითაშვილი ზურაბი
რონდელი ალექსანდრე

 

            ასოცირებული პროფესორი – ასანიშვილი ფიქრია

 

სოციოლოგია

სრული პროფესორი – კაჭკაჭიშვილი იაგო

ასოცირებული პროფესორი – ბერძენიშვილი ამირანი
დურგლიშვილი ნინო
სურმანიძე ლალი
წულაძე ლია

პოლიტიკური მეცნიერებები

სრული პროფესორი – მაცაბერიძე მალხაზი
ასოცირებული პროფესორი – კაკაჩია კორნელი
კუხიანიძე ალექსანდრე
მაჭარაშვილი ნანა
ჟორჟოლიანი გია

საზოგადოებრივი გეოგრაფია
სრული პროფესორი –   გოგსაძე გიორგი
სალუქვაძე იოსები

ასოცირებული პროფესორი – ბოკერია მარინე
იაშვილი ია
მელიქიძე ვალერი
პავლიაშვილი ნინო

ფსიქოლოგია
სრული პროფესორი – ბელქანია ნოდარი
გაგოშიძე თამარი
მაღრაძე გუგული
ჩიტაშვილი მარინე
ჯავახიშვილი ნინო
წერეთელი მზია

ასოცირებული პროფესორი – აბაშიძე თამარი
აბზიანიძე შალვა
არუთინოვი ლუიზა
კალანდარიშვილი მაია
კუტალაძე იამზე
მელიქიშვილი მანანა
ნადირაშვილი დიმიტრი
სუმბაძე ნანა
ქიტიაშვილი ნასტასია
ჯორბენაძე რევაზი
მესტვირიშვილი მაია
ყიფიანი გიორგი

 

ასისტენტ პროფესორი –  ხეჩუაშვილი ლილი
მახარაძე თამარ
მარწყვიშვილი ხათუნა

ჟურნალისტიკა

სრული პროფესორი – ვეკუა მარინე
ასოცირებული პროფესორი – გერსამია მარიამი
ოსეფაშვილი დალი
ტალახაძე ნანული
ჩართოლანი გიორგი
წერეთელი მარი
ხიზანიშვილი მარინე
ჯოლოგუა თამაზი

 

2. საკონკურსო კომისიის დასკვნის საფუძველზე შესწავლილ იქნეს მ. ვეკუას მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო მასალები და პლაგიატის დადასტურების შემთხვევაში მასთან შეწყვეტილ იქნეს შრომითი ხელშეკრულება.

3. დადგენილების შესრულება უზრუნველყოს პერსონალის მართვის დეპარტამენტმა

4. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი