ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო


და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 132

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილსის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ

 

  1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანირატულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგები და არჩეულ იქნენ აკადემიურ თანამდებობაზე

                             

ფილოსოფიის მიმართულება

ბრაჭული ირაკლი
რამიშვილი ვალერიანი

ისტორიის მიმართულება

საქართველოს ისტორია

კუპატაძე ბონდო
მერკვილაძე დავითი
ნადირაძე ქეთევანი
სამუშია ჯაბა
ქუთათელაძე ქეთევანი

ახალი და უახლესი ისტორია

კალანდაძე მერაბი
ჟუჟუნაშვილი გიორგი

ახლო აღმოსავლეთის ისტორია

მახარაძე მირიან

შუა საუკუნეების ისტორია

წითლანაძე თეა
გეთიაშვილი აკაკი

კულტურის მეცნიერებები

ქვრივიშვილი მაია

ფილოლოგიის მიმართულება
ახალი ქართული ენა
ლომია მაია

ძველი ქართული ენა
შარაშენიძე ნინო

ქართული ლიტერატურა
წოწკოლაური დავით

ინგლისური ფილოლოგია
დემეტრაძე ირინა
მამაცაშვილი ნანული

გერმანული ფილოლოგია
მუჯირი სოფიო
ცაგარელი ლევანი

ესპანური ფილოლოგია
კობეშავიძე მარინე

ფრანგული ფილოლოგია
ქავთარაძე ნინო

ლიტერატურული ურთიერთობები და თარგმანთმცოდნეობა
წერეთელი ნინო

ფოლკლორისტიკა
გოგიაშვილი ელენე

კავკასიოლოგია
აბაშია რევაზი

აღმოსავლეთმცოდნეობა

არაბისტიკა

თუმანიშვილი ხათუნა

ირანისტიკა

შურღაია თეა

თურქოლოგია

ბჟალავა ელისაბედი
კაჭარავა ნანული
ლორთქიფანიძე ქეთევანი

 

ებრაისტიკა-არამეისტიკა

ბუცხრიკიძე მამუკა

ასირიოლოგია
სამსონია ნინო

განათლების მეცნიერებები
ხარაძე ეფემია

 

2. დადგენილების შესრულება უზრუნველყოს პერსონალის მართვის დეპარტამენტმა

3. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი