ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

30.09.2008

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 136

 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის აკადემიურ თანამდებობებზე არჩევის შესახებ

 

  1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შედეგები და არჩეულ იქნენ აკადემიურ თანამდებობაზე

 

I. კომპიუტერული მიმართულება

ა) სრული პროფესორი –    ალექსანდრე გამყრელიძე
ასისტენტ პროფესორი –ირინა ხუციშვილი
თინათინ დავითაშვილი
ზურაბ კიღურაძე
ნოდარ პავლიაშვილი
მიხეილ თუთბერიძე
ამირან ჩიტალაძე
გურამ კაშმაძე
ქეთევან კუთხაშვილი
ვლადიმერ ოდიშარია
ნანა ოდიშელიძე
ფრიდონ დვალიშვილი
ბიძინა მაცაბერიძე
მაგდა ცინცაძე
გელა ბესიაშვილი

II. მათემატიკა

ასისტენტ პროფესორი –    არჩილ ყიფიანი
რუსლან სურმანიძე
გიორგი ჭელიძე
ანა დანელია
გიგი ნადიბაიძე
გიორგი ბარელიძე
ოთარ ჯოხაძე

III. გეოლოგია

ასისტენტ პროფესორი – ზურაბ ლებანიძე
კახა ერისთავი
მარიამ ახალკაციშვილი

IV . ფიზიკა

ასისტენტ პროფესორი – მალხაზ გოჩიტაშვილი
გიორგი სახელაშვილი
მარიამ ხვედელიძე
რამაზ ხომერიკი
თამარ ჭელიძე
მერაბ გოგბერაშვილი
სიმონ ჩხაიძე
გელა დევიძე
თეიმურაზ ნადარეიშვილი

V. ქიმია

ასისტენტ პროფესორი –             მარინა ტრაპაიძე
როზა კუბლაშვილი
ნელი სიდამონიძე
მარინა ქარჩხიძე
გიორგი ბეზარაშვილი
ნინო თაყაიშვილი
ქრისტინე გიორგაძე

VI. ბიოლოგია

ასისტენტ პროფესორი – ბუციკო ჩხარტიშვილი
შამილ შეთეკაური
ნანა დვალიშვილი
ელენე დავითაშვილი
მანანა ჭიპაშვილი
ზელიბხან კერესელიზე
მარინე შენგელია

VII. გეოგრაფია

ასისტენტ პროფესორი – თამარ ალექსიძე
გიორგი მელაძე
მარიამ ელიზბარაშვილი
ვაჟა ტრაპაიძე
2 ადგილი დარჩა ვაკანტური

2. დადგენილების შესრულება უზრუნველყოს პერსონალის მართვის დეპარტამენტმა.

3. დადგენილება გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი