ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

30.09.2008

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 139

 

სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარგსიანისათვის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
 საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების შესახებ

საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის ურთიერთობაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილის და რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის განმტკიცებისათვის

სერჟ სარგსიანს


მიენიჭოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება.

 

გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი