ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №84

11.04.08

სწავლების ინოვაციისა და ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხებში თსუ რექტორის სპეციალური მრჩევლის, ბრემენის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ  იოხენ ციმერმანისათვის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების შესახებ

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლების ინოვაციისა და ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხებში გაწეული განსაკუთრებული წვლილისათვის, პროფესორ  იოხენ ციმერმანს      

მიენიჭოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება

საფუძველი: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის წარდგინება

 


გიორგი ხუბუა
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი