ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

და დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 90

28.05.08

აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილხამ ალიევისათვის
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
 საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების შესახებ

 

საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის, ილხამ ალიევს მიენიჭოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება.

საფუძველი: სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის წარდგინება


 

გიორგი ხუბუა

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი