2018-01-05
ბრძანება №:06/02-04

,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე” სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 წლის 11 დეკემბრის №1130/02-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის  2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე” სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 წლის 11 დეკემბრის №1130/02-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 და 2017 წლის 27 სექტემბრის   №190/01-01 ბრძანებების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 წლის 28 დეკემბრის №979/02-01 ბრძანების და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის 2018 წლის 03 იანვრის №13/10 წერილის საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შევიდეს ცვლილება სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 წლის   11 დეკემბრის №1130/02-04 ბრძანებაში და ბრძანების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                                               
 ,,1.მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ,  2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ  38884.30 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შემდეგი მაგისტრანტები“


N

სახელი გვარი

პირადი N

თანხა

1

ნოზაძე   ლევანი

433

2

მაღლაკელიძე ნანა

433

3

მამადაშვილი თამარ

433

4

ლორთქიფანიძე ანა

433

5

ბიწაძე ლიკა

433

6

ბიბილაშვილი ნოდარი

433

7

ქენქაძე ნიკოლოზ

433

8

ახალაძე თამარი

433

9

ჩხვიმიანი ხატია

433

10

მაისურაძე თეონა

433

11

სალუქვაძე ფატი

433

12

ირემაძე ტარიელ

433

13

დავითულიანი ლანა

433

14

ჭეხაშვილი ბექა

433

15

ჯინჭველეიშვილი ქრისტინე

433

16

გობოზაშვილი თამთა

843,80

17

დგებუაძე ბექა

843,80

18

ჯოლია სალომე

843,80

19

მიქაძე მირანდა

843,80

20

კაპანაძე ქეთევან

843,80

21

ქარჩილაძე ნათია

843,80

22

გაბელაია მონიკა

571

23

ჭაბაშვილი ანა

571

24

მესხი ანა

571

25

გოგისვანიძე რუსუდან

571

26

ჩხაიძე თამთა

571

27

იაკაშვილი ნინო

571

28

კვინიკაძე გვანცა

571

29

გეწაძე ნინო

571

30

გოგოლაძე თეონა

571

31

შვანგირაძე ნელი

571

32

ჯავახიშვილი თინათინ

571

33

ჭანტურიძე მაია

703,10

34

მაღედანი თინათინ

703,10

35

ბერიძე გიორგი

703,10

36

ანანეიშვილი გურამი

703,10

37

არობელიძე გიორგი

703,10

38

კურდღელია ელენე

510

39

ჩაჩხიანი იოსები

510

40

გიორგაძე სალომე

510

41

ხუჭუა ლანა

510

42

ბერიძე თინათინ

510

43

ბაღიაშვილი თამარ

510

44

გელაშვილი ანა

510

45

ბუთხუზი ნათია

510

46

გოგბერაშვილი ანი

510

47

მარღანია ლია

510

48

ბეკურაშვილი მარიამ

510

49

ჯიოშვილი სალომე

510

50

კობიაშვილი სალომე

510

51

ჯღარკავა ნინო

510

52

ჭიჭინაძე თამთა

510

53

გურჯიძე ანუკი

510

54

კილასონია ირმა

510

55

ლემონჯავა ანი

510

56

ბოხუა მარიამ

510

57

მაისურაძე ნინო

510

58

ბაღდავაძე რომან

510

59

ჩიტიშვილი ელენე

510

60

ლაფერიშვილი თეონა

510

61

ჭაბაშვილი ლაზარე

510

62

სამხარაძე ნათია

510

63

ჭანტურია ხატია

510

64

მახათაძე ეკატერინე

510

65

თორდია თამაზი

470

66

გოგოჩიშვილი ანა

470

67

საბაშვილი ლევან

470

68

ასანიძე   მარიანა

470

69

გოგბერაშვილი გიორგი

470

70

ბალიევა ნათია

470

71

აბულაძე გვანცა

470

72

შვანგირაძე   ცირა

470


2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 
მოვალეობის შემსრულებელი,                                   
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე                         ლ. საღინაძე
« უკან დაბრუნება