2017-02-06
ბრძანება №:235/02-04

,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 წლის 05 იანვრის №16/02-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 
2017 წლის 05 იანვრის №16/02-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების,  იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის ი. ბურდულის 01.02.2017წ. №531/31-05 წერილის, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის  დ. კანდელაკის 2017 წლის 02 თებერვლის №657/10 დასკვნის საფუძველზე, 
                                 
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შევიდეს ცვლილება ,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის                 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 წლის 05 იანვრის №16/02-04 ბრძანებაში და ბრძანების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დაფინანსდნენ 54240 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, იურიდიული ფაკულტეტის შემდეგი სტუდენტები:N

გვარი

სახელი

საფეხური

პირადი ნომერი

თანხა ( ლარი )

1

დუმბაძე

მარიკა

ბაკალავრიატი

703.13

2

მეყანწიშვილი

მარიამ

ბაკალავრიატი

421.88

3

თოიძე

რუსუდან

ბაკალავრიატი

421.88

4

კიკნაძე

თამარ

ბაკალავრიატი

421.88

5

ცეცხლაძე

გიორგი

ბაკალავრიატი

421.88

6

კიკნაძე

მარიამ

ბაკალავრიატი

421.88

7

სალუქვაძე

მარიამ

ბაკალავრიატი

421.88

8

სუარიძე

ანი

ბაკალავრიატი

703.13

9

კინწურაშვილი

ნანა

ბაკალავრიატი

421.88

10

ყანჩაშვილი

ნუცა

ბაკალავრიატი

703.13

11

მესხიძე

რაფიელი

ბაკალავრიატი

421.88

12

მახარაძე

სალომე

ბაკალავრიატი

703.13

13

ხიზანიშვილი

თეონა

ბაკალავრიატი

421.88

14

ჩიღოშვილი

გელა

ბაკალავრიატი

421.88

15

გოგბერაშვილი

ნიკა

ბაკალავრიატი

421.88

16

სუხიტაშვილი

მაია

ბაკალავრიატი

421.88

17

იაშაღაშვილი

სალომე

ბაკალავრიატი

703.13

18

ჟვანია

ნინო

ბაკალავრიატი

100.28

19

ცქიფურიშვილი

ანა

ბაკალავრიატი

421.88

20

თაბაგარი

სოფიო

ბაკალავრიატი

421.88

21

გოგია

მაია

ბაკალავრიატი

1325.85

22

ხინთიბიძე

როინ

მაგისტრატურა

1406.25

23

ნადირაძე

გიორგი

მაგისტრატურა

1406.25

24

არგანაშვილი

ანა

მაგისტრატურა

1406.25

25

გალდავა

დავით

მაგისტრატურა

1406.25

26

ელგენდაშვილი

გვანცა

მაგისტრატურა

149.96

27

ინდუაშვილი

თეონა

მაგისტრატურა

149.96

28

თავხელიძე

ანა

მაგისტრატურა

149.96

29

ჯერენაშვილი

თეონა

მაგისტრატურა

1406.25

30

ჩუბინიძე

თეონა

მაგისტრატურა

1406.25

31

დავითური

თეონა

მაგისტრატურა

1406.25

32

მანგოშვილი

ნინო

მაგისტრატურა

1406.25

33

რაზმაძე

თამთა

მაგისტრატურა

1406.25

34

კალანდაძე

მარიამ

მაგისტრატურა

1406.25

35

რუბაშვილი

თამარ

მაგისტრატურა

1406.25

36

გრძელიძე

გვანცა

მაგისტრატურა

1406.25

37

ძიგუაშვილი

ნინო

მაგისტრატურა

1406.25

38

მელაძე

გიორგი

მაგისტრატურა

1406.25

39

ფერაძე

გულიკო

მაგისტრატურა

1406.25

40

ქაშიბაძე

თამთა

მაგისტრატურა

1406.25

41

ჯოჯუა

ეთერი

მაგისტრატურა

1406.25

42

ფოცხვერაია

დავით

მაგისტრატურა

1406.25

43

ლოლაძე

შორენა

მაგისტრატურა

1406.25

44

ლუაშვილი

გივი

მაგისტრატურა

1406.25

45

გელოვანი

ნატი

მაგისტრატურა

1406.25

46

მორალიშვილი

ლია

მაგისტრატურა

393.27

47

კოპალიანი

ეთერ

მაგისტრატურა

867.84

48

ბაღდავაძე

გიორგი

მაგისტრატურა

1406.25

49

ფუტკარაძე

თორნიკე

მაგისტრატურა

1406.25

50

გველესიანი

ირაკლი

მაგისტრატურა

658.86

51

აივაზაშვილი

ნუციკო

მაგისტრატურა

433.92

52

შიხიაშვილი

ლია

მაგისტრატურა

1406.25

53

ტეფნაძე

ანი

მაგისტრატურა

329.43

54

მეიშვილი

ლელა

მაგისტრატურა

1405.00

55

სილაგავა

შოთა

მაგისტრატურა

330.68

56

წერეთელი

თამარ

მაგისტრატურა

216.96

57

ლომთაძე

თათია

მაგისტრატურა

216.96

58

ბაქანიძე

ირინა

მაგისტრატურა

1406.25

59

ლომთაძე

ლევან

მაგისტრატურა

688.37

60

გრიგოლია

ელენე

მაგისტრატურა

688.37

61

მანაგაძე

მარიამ

მაგისტრატურა

688.37

62

ერგეშიძე

ელენე

მაგისტრატურა

433.92

63

ბუგიანიშვილი

თინა

მაგისტრატურა

433.92
2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილება სტუდენტების მონაცემთა ბაზაში.
2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
3. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
4.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                   ნ. ოვსიანიკოვა
« უკან დაბრუნება