2017-01-05
ბრძანება №:16/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, ამავე მუხლის  მე-2 პუნქტის, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის   №47/01-01 და 2016 წლის 20 ოქტომბრის №183/01-01 ბრძანებების, უნივერსიტეტის ადმინისტარციის ხელმძღვანელის 2016 წლის 28 დეკემბრის №221/02-02 ბრძანების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის    2016 წლის 21 დეკემბრის №45546/02 დასკვნის, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის ი. ბურდულის 07.12.2016წ. №43940/02, 15.12.2016წ. №44923/02 წარდგინებების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დაფინანსდნენ 54240 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, იურიდიული ფაკულტეტის  შემდეგი მაგისტრანტები:

N

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

თანხა ( ლარი )

1

დუმბაძე

მარიკა

703.13

2

მეყანწიშვილი

მარიამ

421.88

3

თოიძე

რუსუდან

421.88

4

კიკნაძე

თამარ

421.88

5

ცეცხლაძე

გიორგი

421.88

6

კიკნაძე

მარიამ

421.88

7

სალუქვაძე

მარიამ

421.88

8

სუარიძე

ანი

703.13

      9

კინწურაშვილი

ნანა

    421.88

10

ყანჩაშვილი

ნუცა

703.13

11

მესხიძე

რაფიელი

421.88

12

მახარაძე

სალომე

703.13

13

ხიზანიშვილი

თეონა

421.88

14

ჩიღოშვილი

გელა

421.88

15

გოგბერაშვილი

ნიკა

421.88

16

სუხიტაშვილი

მაია

421.88

17

იაშაღაშვილი

სალომე

703.13

18

ჟვანია

ნინო

100.28

19

ცქიფურიშვილი

ანა

421.88

20

თაბაგარი

სოფიო

421.88

21

გოგია

მაია

1325.85

22

ხინთიბიძე

როინ

1406.25

23

ნადირაძე

გიორგი

1406.25

24

არგანაშვილი

ანა

1406.25

25

გალდავა

დავით

1406.25

26

ელგენდაშვილი

გვანცა

149.96

27

ინდუაშვილი

თეონა

149.96

28

თავხელიძე

ანა

149.96

29

ჯერენაშვილი

თეონა

1406.25

30

ჩუბინიძე

თეონა

1406.25

31

დავითური

თეონა

1406.25

32

მანგოშვილი

ნინო

1406.25

33

რაზმაძე

თამთა

1406.25

34

კალანდაძე

მარიამ

1406.25

35

რუბაშვილი

თამარ

1406.25

36

გრძელიძე

გვანცა

1406.25

37

ძიგუაშვილი

ნინო

1406.25

38

მელაძე

გიორგი

1406.25

39

ფერაძე

გულიკო

1406.25

40

ქაშიბაძე

თამთა

1406.25

41

ჯოჯუა

ეთერი

1406.25

42

ფოცხვერაია

დავით

1406.25

43

ლოლაძე

შორენა

1406.25

44

ლუაშვილი

გივი

1406.25

45

გელოვანი

ნატი

1406.25

46

მორალიშვილი

ლია

393.27

47

კოპალიანი

ეთერ

867.84

48

ბაღდავაძე

გიორგი

1406.25

49

ფუტკარაძე

თორნიკე

1406.25

50

გველესიანი

ირაკლი

658.86

51

აივაზაშვილი

ნუციკო

433.92

52

შიხიაშვილი

ლია

1406.25

53

ტეფნაძე

ანი

329.43

54

მეიშვილი

ლელა

1405.00

55

სილაგავა

შოთა

330.68

56

წერეთელი

თამარ

216.96

57

ლომთაძე

თათია

216.96

58

ბაქანიძე

ირინა

1406.25

59

ლომთაძე

ლევან

688.37

60

გრიგოლია

ელენე

688.37

61

მანაგაძე

მარიამ

688.37

62

ერგეშიძე

ელენე

433.92

63

ბუგიანიშვილი

თინა

433.922. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 
მოვალეობის შემსრულებელი, 
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე                        ე. ქემოკლიძე   
« უკან დაბრუნება