ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:186/02-01
07.10.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2008 წლის 30 იანვრის #12/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:105 / 01-01
07.10.2009
"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძველი მსოფლიოს ისტორიის მიმართულების სრული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" რექტორის 2009 წლის 28 სექტემბრის #102/01-01 ბრძანებაში ტექნიკური უზუსტობის გასწორების შესახებ
ბრძანება №:102 / 01-01
28.09.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ძველი მსოფლიოს ისტორიის მიმართულების სრული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:176 / 02-01
21.09.2009
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებელთა შესარჩევი კომისიისა და კომისიის მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:96 / 01-01
11.09.2009
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებელთა შერჩევის მიზნით გასაუბრების ჩატარების შესახებ
ბრძანება №:173/02-01
09.09.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების სამუშაოთა აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:219 / 02-03
08.09.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღალი ენერგიების ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის უფროს მეცნიერ – მკვლევარ ბადრი ჭილაძესთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტისა და თსუ მაღალი ენერგიების ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ
ბრძანება №:89 / 01-01
11.08.2009
2009-2010 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში თსუ მაგისტრატურა/დოქტორანტურაში მისაღები კონკურსის თარიღების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:158 / 02 - 01
07.08.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2008 წლის 12 მარტის #34/02-01 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:21/01-03
31.07.2009
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე სოლომონ ტაბუცაძის დანიშვნის შესახებ