ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:17/01–01
28.02.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება რექტორის 2005 წლის 30 ნოემბრის № 252 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ბრძანება N17/01–01)
ბრძანება №:14/01–01
14.02.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება 2006-2007 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრში სტუდენტთა რეგისტრაციისათვის გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ (ბრძანება N14/01–01)
ბრძანება №:03/01–03
09.02.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის პედაგოგთა დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N03/01–03)
ბრძანება №:13/01–01
09.02.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება უნივერსიტეტის ფაკულტეტის სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო დისციპლინების განმეორებით მოსმენის პროცესის მოწესრიგების შესახებ (ბრძანება N13/01–01)
ბრძანება №:06/02-01
08.02.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის თანამშრომელთა ატესტაციის ჩატარების ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფის შესახებ (ბრძანება N06/02–01)
ბრძანება №:05/02-01
02.02.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება უნივერსიტეტის ცენტრალური ადმინისტრაციის თანამშრომელთა ატესტაციის შესახებ (ბრძანება N05/02–01)
ბრძანება №:08/01–01
30.01.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება 2006-2007 სასწავლო წელს მაგისტრატურაში მიღების ორგანიზებულად ჩატარების შესახებ (ბრძანება N08/01–01)
ბრძანება №:07/01–01
25.01.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება იურიდიული სამსახურის უფროსის ლელა ბენიძის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირად დანიშვნის თაობაზე (ბრძანება N07/01–01)
ბრძანება №:06/01-01
22.01.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება "2006–2007 სასწავლო წლის დაწყების და სასწავლო პროცესის დარეგულირების შესახებ" რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2006 წლის 29 სექტემბრის N01-01/240 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ბრძანება N06/01–01)
ბრძანება №:01/01-03
18.01.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ზუგდიდის ფილიალში ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე პერსონალის დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N01/01–03)