ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:12/01-01
27.01.2014
,,ევროპული ღირებულებები და იდენტობა’’ საერთაშორისო კონფერენციისათვის სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საორგანიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ
ბრძანება №:09/02-01
27.01.2014
,,ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2012 წლის 05 დეკემბრის №156/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება №:11/01-01
24.01.2014
,,ივანე ჯავახიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილ 2014 წლის სამეცნიერო ფორუმისათვის ნაშრომების შერჩევის მიზნით კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ’’ რექტორის 2014 წლის 22 იანვრის №10/01-01 ბრძანებაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე
ბრძანება №:10/01-01
22.01.2014
ივანე ჯავახიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილ 2014 წლის სამეცნიერო ფორუმისათვის ნაშრომების შერჩევის მიზნით კომისიების შემადგენლობების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:08/02-01
22.01.2014
,,ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2012 წლის 05 დეკემბრის №156/02-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება №:49/02-04
21.01.2014
,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II, III, V და VII სემესტრის მაგისტრანტებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე” სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის 15 იანვრის #38/02-04 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ბრძანება №:06/01-01
17.01.2014
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:07/01-01
17.01.2014
"სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორისა და ასოცირებულ პროფესორთა სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" რექტორის 2013 წლის 15 ოქტომბრის№122/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება №:08/01-01
17.01.2014
"სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქვემო ქართლის ყოფილი ფილიალის სტუდენტების დოკუმენტაციის განხილვისა და მათთვის სტატუსის განსაზღვრასთან დაკავშირებით ფაკულტეტების შესაბამისად კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" უნივერსიტეტის რექტორის 2011 წლის 20 დეკემბრის №127/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:09/01-01
17.01.2014
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2013 წლის 25 ნოემბრის№153/01-01 ბრძანებით შექმნილი რექტორის სტიპენდიის მიმნიჭებელი კომისიისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში უნივერსიტეტის საუკეთესო სტუდენტის გამოვლენის ვადის განსაზღვრის თაობაზე