ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:92/01-01
23.09.2010
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამატებითი სემესტრის სტუდენტებისათვის 2010–2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:91/01-01
23.09.2010
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2010 წლის 2 სექტემბრის №75/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:1268/01-04
21.09.2010
"სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გადმოყვანა წესით სტუდენტების ჩარიცხვის შესახებ" რექტორის 2010 წლის 14 სექტემბრის №1176/01-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:216/02-01
21.09.2010
,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივი პროექტის“ თსუ-ში მართვის უნარების გაუმჯობესების" ფარგლებში სამუშაო ჯგუფის წევრების დამტკიცების შესახებ“ სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2010 წლის 14 ივლისის №:164/02-01 ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე
ბრძანება №:90/01-01
21.09.2010
სსიპ ვანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დოქტორანტურაში გასაუბრების კომისიების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:1266/01-04
21.09.2010
სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტების დამატებით სემესტრში დარეგისტრირების შესახებ
ბრძანება №:89-01-01
20.09.2010
"სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის 2010–2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის ეტაპობრივი გადახდის თაობაზე" რექტორის 2010 წლის 13 სექტემბრის №84/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:1252/01-04
17.09.2010
,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2006 წლის 27 აპრილის №3/141 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2008 წლის 12 დეკემბრის №2011/04 ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე
ბრძანება №:210/02-01
16.09.2010
“სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებ” სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2008 წლის 15 თებერვლის №21/02-01 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ბრძანება №:88/01-01
16.09.2010
სსიპ – "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2010–2011 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2010 წლის 15 ივნისის N135/02–01 ბრძანების ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე" რექტორის 2010 წლის 2 სექტემბრის №75/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ