ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:61/01-01
03.07.2009
იურიდიულ ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:60 / 01-01
01.07.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:59/01-01
19.06.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2009-2010 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში გადმოყვანა/აღდგენის წესით ჩარიცხვისა და თსუ-ს ფაკულტეტის შეცვლის მსურველთათვის კონკურსის ორგანიზების შესახებ
ბრძანება №:154 / 02-03
17.06.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელ ნინო ბერელიძესთან და სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელ თამთა მელელაშვილთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ
ბრძანება №:153/02-03
17.06.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარ სპეციალისტ ქეთევან ცინცაძისთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის, ამავე დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნისა და ნინო კალანდიას საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სპეციალისტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ
ბრძანება №:100/02-01
05.06.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თამბაქოს მოწევის აკრძალვის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:99 / 02-01
05.06.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ძირითადი საშუალებებისა და სხვა მატერიალურ ფასეულობათა შიდა გადაადგილებისა და სამართლებრივი დამაგრების მიღება-ჩაბარების აქტის ფორმის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:54/01-01
28.05.2009
* ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ
ბრძანება №:53 / 01-01
28.05.2009
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №53/01-01)ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ
ბრძანება №:16/01-03
11.05.2009
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულებაზე მოწვეულ პედაგოგთან თეა მჟავანაძესთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისა და ასისტენტ-პროფესორის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ