2020-04-30
ბრძანება №:363/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2019-2020
სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ „ო“ და ,,პ“ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 22 აპრილის N75/01-01 და 2018 წლის 7 თებერვლის N28/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელის ე.ენუქიძის 29.04.2020წ. N5776/10 დასკვნის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის რამაზ ხომერიკის 28.04.2020წ. N5761/28 წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ 49840 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტები შემდეგი თანაფარდობით:


 

 

გვარი

 

სახელი

 

სემესტრი

 

თანხა

1

მოსიძე

გვანცა

2

947,97

2

ნიკოლეიშვილი

სალომე

2

945,60

3

ნოზაძე

თამარ

4

944,84

4

ჩიხლაძე

შოთა

4

944,84

5

სამარგულიანი

ლევანი

2

943,23

6

იაძე

ეკატერინე

4

938,49

7

ტეფნაძე

თამარი

2

938,49

8

ბართია

ქრისტინე

2

936,59

9

სანდროშვილი

მარიამი

2

936,12

10

შეროზია

ანი

2

936,12

11

ქიქავა

ანა

2

935,36

12

კაპანაძე

გიორგი

4

934,41

13

ხუსკივაძე

არჩილ

4

934,41

14

ბეციაშვილი

გიორგი

4

932,14

15

ძაძამია

ნანა

2

929,01

16

ხორავა

აკაკი

2

929,01

17

ქავთარაძე

მარიამი

4

925,88

18

გავაშელიძე

მარი

2

923,32

19

ბუხაიძე

მარიამი

2

921,14

20

დვალი

ცოტნე

4

920,86

21

ჩიტიშვილი

მერი

2

919,53

22

ადამაშვილი

ქეთევანი

4

917,64

23

მეურმიშვილი

დავითი

2

916,40

24

რომანაძე

ნანა

2

916,40

25

დობორჯგინიძე

თინათინ

4

914,79

26

პოღოსიან

გიორგი

2

910,05

27

კობახიძე

ელენე

2

900,57

28

ცხადაძე

თამარი

2

894,22

29

დოლიძე

გიზო

2

891,09

30

უშიკიშვილი

ავთანდილ

2

889,48

31

ჭანკვეტაძე

ლანა

4

889,20

32

დვალიშვილი

თეიმურაზ

4

887,96

33

ბარდაველიძე

ანა

4

886,35

34

კლოიანი

მანველ

4

884,74

35

სანიკიძე

ნანა

2

872,13

36

ლომსაძე

დემური

2

866,44

37

ცუცქირიძე

დავით

2

861,04

38

მაჭარაშვილი

ნინო

4

851,56

39

შინჯიკაშვილი

შორენა

4

850,42

40

ლონდარიძე

ლევან

4

848,43

41

რევაზიშვილი

ზურაბ

4

827,10

42

წიკლაური

გიორგი

2

824,73

43

ნოზაძე

ზურაბი

2

822,84

44

ხასია

გურამ

2

819,05

45

გაბელაია

ლელა

2

817,15

46

მწითური

ვასიკო

2

815,25

47

ნოდაძე

ვახტანგ

2

805,77

48

მაზიაშვილი

ნინო

4

803,88

49

ჩაკვეტაძე

თორნიკე

2

801,98

50

ცომაია

გიორგი

2

796,29

51

ტყემალაძე

გივი

2

779,23

52

ჭანტურია

თორნიკე

2

773,54

53

დიაკვნიშვილი

ავთანდილ

2

772,60

54

მარღიშვილი

მარიამ

2

736,29

55

ორბელაძე

ნათია

2

729,94

56

კაპანაძე

ილია

2

727,57

57

ჩიხლაძე

ილია

2

720,462.  დაევალოს     საფინანსო     დეპარტამენტს     შეიტანოს     შესაბამისი     ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში;
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება მაინდეფიცირებელი მონაცემების გარეშე დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
4. წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით     დადგენილი   წესით  გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს   და   შესაბამის   სტრუქტურულ   ერთეულებს   (საფინანსო დეპარტამენტი,შიდა აუდიტის სამსახური, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი);
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე. 
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი    ლაშა საღინაძე
« უკან დაბრუნება