2019-07-17
ბრძანება №:942/02-04

„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2019 წლის 10 ივლისის N835/02-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2019 წლის 10 ივლისის N835/02-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ „ო“ და ,,პ“ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 7 თებერვლის N28/01-01, უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ა. ცისკარიძის 16.04.2019 წლის N91/01-01 ბრძანების, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის ი. ბურდულის
16.07.2019წ. N13744/31-05 წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:1. შევიდეს შემდეგი ცვლილება „სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2019 წლის 10 ივლისის N835/02-04 ბრძანებაში და ბრძანების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ 56027 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტები შემდეგი თანაფარდობით:

N გვარი სახელი თანხა
1 კაპანაძე თამარ 1406.25
2 რიჟამაძე ანა 421.88
3 ქვრივიშვილი სალომე 703.13
4 მაჩაიძე მარიამ 421.88
5 ბასილაშვილი მარიამ 421.88
6 ბეჭვაია სოფიო 421.88
7 თუთბერიძე ელენე 703.13
8 მიხელიძე მარიამ 703.13
9 თათრიშვილი ანა 703.13
10 შარია თამთა 421.88
11 ჭიკაძე მარიამი 703.13
12 ჯანგულაშვილი მიშიკო 703.13
13 სვანიძე სალომე 421.88
14 სულუხია ლილი 808.03
15 ჩირგაძე მარიამ 421.88
16 ჩიტრეკაშვილი მარიამ 703.13
17 იშხნელიძე საბა 421.88
18 კრემერ დიმიტრი 694.21
19 დუმბაძე მარიკა 1406.25
20 ჯავახიშვილი თამარ 1406.25
21 მინასიან ანდრანიკ 1406.25
22 რუხაძე ეთო 1406.25
23 ჩიღოშვილი გელა 1406.25
24 თოდუა თეონა 1406.25
25 თოიძე რუსუდან 1406.25
26 ჩუბინიძე ვალერიან 1406.25
27 გოგინავა თამარ 1406.25
28 კალმახელიძე ვანო 1406.25
29 გიანაშვილი თინათინი 1406.25
30 ქანთარია დავით 1406.25
31 ჟვანია ნინო 1406.25
32 შველიძე მთვარისა 1406.25
33 დათუაშვილი ვაჟა 1406.25
34 ბარბაქაძე ქეთი 1406.25
35 გიორგაძე ნინო 1406.25
36 კორძახია თამარი 1406.25
37 მენთეშაშვილი ნიკა 156.25
38 ჯუღელი დოდო 1406.25
39 მთივლიშვილი ომარ 1406.25
40 ბაიძე გიორგი 1406.25
41 ისმაილოვი ალი 1406.25
42 სამუშია იზა 1406.25
43 ცქიფურიშვილი ანა 1116.24
44 გოგიშვილი გიორგი 1406.25
45 კოხოძე იანა 834.83
46 კატანი თიმურ 1406.25
47 ბადალაშვილი ანა 834.83
48 კოჩაძე თამარ 672.32
49 ხატიაშვილი ნინო 672.32
50 მჭედლიშვილი ნინო 1344.65
51 ქიტიაშვილი გიორგი 1344.65
52 იჩქითი გვანცა 1344.65
53 გელაშვილი სოფიო 1344.65

2. წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს და შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს (საფინანსო დეპარტამენტი, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი, საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, იურიდიული  ფაკულტეტი);
3. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ნუნუ ოვსიანიკოვა
« უკან დაბრუნება