2011-02-11
ბრძანება №:161/01-04

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მედიცინის ფაკულტეტის რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომ საგანმანათლებლო პროგრამებზე (პროფესიული მზადება) კონკურსანტთა ჩარიცხვის შესახებ

       სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის   სახელმწიფო უნივერსიტეტში მედიცინის ფაკულტეტის რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომ საგანმანათლებლო პროგრამებზე (პროფესიული მზადება) კონკურსანტთა ჩარიცხვის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58 –ე მუხლის პირველი ნაწილის , საქართველოს განათლებისა    და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  –    ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 15 ოქტომბრის "აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების, სტუდენტებისა და პროფესორ მასწავლებლების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ" №860 ბრძანების მე-4 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2010 წლის 9 სექტემბრის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომ ( პროფესიული მზადება ) საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების მოწესრიგების თაობაზე ” №80/01-01 ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული დანართის მე-4 მუხლის, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის, ალექსანდრე ცისკარიძის 2011 წლის   10 თებერვლის №2714/02 წარდგინების საფუძველზე,


  ვბრძანებ :

1.         ჩაირიცხონ 2010-2011 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მედიცინის ფაკულტეტის რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომ საგანმანათლებლო პროგრამებზე (პროფესიული მზადება) სპეციალობების მიხედვით შემდეგი კონკურსანტები:

   სპეციალობა „ნევროლოგია“

 1. კიკნაველიძე თეკლე (197 ქულა);
 2. ხუბულავა ნინო (197 ქულა);
 3. კვირკველია მაკა (196 ქულა);
 4. ლეთოდიანი დავით (195 ქულა);
 5. ხომერიკი ქეთევან (186 ქულა);
 6. მდივანი მარინე (185 ქულა).

სპეციალობა „ინფექციური სნეულებანი“

 1. წერეთელი მარიკა (196 ქულა);
 2. ნემსაძე სოფიო (189 ქულა);
 3. ბუაჩიძე თეონა (189 ქულა);
 4. გოგინავა ალექსანდრე (188 ქულა);
 5. ბანძელაძე ია (187 ქულა);
 6. ძოძუაშვილი ივანე (186 ქულა).  

სპეციალობა „დერმატოლოგია და ვენეროლოგია“

 1. ლილუაშვილი სოფიო (194 ქულა);
 2. ბაჯელიძე ნათელა (188 ქულა);
 3. ჩაჩანიძე ვერკა (186 ქულა);
 4. ღიბრაძე თინათინ (185 ქულა);
 5. ხუციშვილი ნინო (182 ქულა);
 6. რატიანი მაკა (180 ქულა);
 7. აზრუმელაშვილი სოფიკო (179 ქულა);
 8. წულუკიძე ნინო (178 ქულა);
 9. ოგანეზოვი ირენა (177 ქულა);
 10. ნოდია ხათუნა (176 ქულა);
 11. უროტაძე ელენე (175 ქულა);
 12. ხორავა შორენა (175 ქულა).

სპეციალობა „ოფთალმოლოგია“

 1. ალექსიძე ნინო (195 ქულა);
 2. ბუთურიშვილი ნინო (195 ქულა);
 3. საღირაშვილი თეონა (193 ქულა);
 4. ქესანაშვილი ნათია (181 ქულა);
 5. მაისურაძე თამარ (181 ქულა);
 6. სულხანიშვილი თამარ (178 ქულა);
 7. გელაშვილი თეო (177 ქულა);
 8. გურგენიძე თამარ (177 ქულა);
 9. სხირტლაძე შალვა (176 ქულა);
 10. ვარშალომიძე თეონა (175 ქულა).

სპეციალობა „ორთოპედიული სტომატოლოგია“

 1. როგავა გიორგი (165 ქულა);
 2. ყურაშვილი გელა (153 ქულა).     

2.         ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.

3.         ბრძანება ძალაშია დაინტერესებული პირისათვის გაცნობისთანავე.

4.         ბრძანების დაინტერესებული პირებისათვის გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.

 

 

   რექტორი              ალექსანდრე კვიტაშვილი

 

« უკან დაბრუნება