2015-12-22
ბრძანება №:1107/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო   დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის  11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 და 2015 წლის 9 ნოემბრის №206/01-01 ბრძანებების, ფაკულტეტის დეკანის თ. დოლბაიას №44235/02 27.11.2015წ. №46213/02 წარდგინების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ 42204.19 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შემდეგი მაგისტრანტები:
                    
       მესამე სემესტრის მაგისტრანტები

N

გვარი

სახელი

პირადი N

თანხა (ლარი)

1

ქინქლაძე

სალომე

555.47

2

ჭანჭალეიშვილი

მარიამი

555.47

3

ხუციშვილი

ქეთევანი

555.47

4

სამყურაშვილი

ნათია

555.47

5

მაღრაძე

გიორგი

555.47

6

ხაჩიძე

მარიამი

555.47

7

აბაშიძე

ლევან

555.47

8

გოგელაშვილი

ეკატერინე

555.47

9

გრიგოლია

ოთარი

703.13

10

მგალობლიშვილი

სალომე

555.47

11

ოთიაშვილი

მარი

555.47

12

ფერაძე

ბექა

555.47

13

ჩხიტუნიძე

ლაშა

555.47

14

გორგოძე

თათია

555.47

15

გუჩუა

ირაკლი

555.47

16

ვასაძე

დალი

703.13

17

მელიქიშვილი

ლელა

555.47

18

ნიშნიანიძე

თამთა

555.47

19

უგრეხელიძე

ნინო

421.88

20

ჯვარშეიშვილი

ირინა

555.47

21

იმნაიშვილი

მარეხი

703.13

22

საუთიევა

თამარ

703.13

23

გუგუშვილი

თემურ

555.47

24

ესებუა

ნინო

555.47

25

მჟავანაძე

ნინო

555.47

26

ქიმერიძე

რუსუდან

421.88

27

ვარდიძე

ნინო

555.47

28

ნათენაძე

თამთა

555.47

29

ახვლედიანი

მარიამი

555.47

30

ლომთაძე

გრიგოლი

555.47

31

ლორთქიფანიძე

ლევანი

703.13

32

ქორიძე

ვაჟა

703.13

33

გოგოლაძე

სანდრო

703.13

34

სალუქვაძე

გვანცა

555.47

35

ჩახნაშვილი

ზვიად

555.47

36

ჭიღვარია

გვანცა

555.47

37

კობახიძე

მაია

555.47

38

კობერიძე

თინათინი

555.47

39

მეზურნიშვილი

ლანა

421.88

40

ფხალაძე

მარიამ

555.47

41

არსენიძე

ანი

555.47

42

აჩბა

სალომე

555.47

43

გოგოლაშვილი

ლიკა

555.47

44

გორგოძე

სალომე

703.13

45

მურაკაშვილი

თეონა

555.47

46

მჭედლიძე

თეონა

555.47

47

ფალავანდიშვილი

შოთა

555.47

48

ქავზინაძე

სალომე

555.47

49

ღვედაშვილი

ნინო

555.47

50

ჩიქოვანი

ანა

555.47

51

წიკლაური

მაია

555.47

52

წოწორია

ნინო

555.47

53

გოგრაჭაძე

ხატია

703.13

54

ჯიქიძე

ვალერიანი

703.13

55

ნუსხელაძე

გიორგი

421.88

1

კორაშვილი

დიანა

465.70

2

ღუტიძე

მარიამ

465.70

3

ბარნაბიშვილი

ნინო

465.70

4

კაკიაშვილი

თათია

465.70

5

სალუქვაძე

ნინო

465.70

6

ბერიძე

მარი

465.70

7

გიგაური

ნინო

465.70

8

ჯებაშვილი

ნანა

465.70

9

ნადირაძე

ქეთევან

465.70

10

ჯანჯღავა

ანა

465.70

11

მჭედლიშვილი

ნინო

465.70

12

გოგიშვილი

ნათია

465.70

13

დონდოლაძე

თამთა

465.70

14

ხოფერია

მარიამ

465.70

15

ხვედელიძე

ელგუჯა

465.70

16

მჭედლიშვილი

მარი

465.70

17

ბენდიანიშვილი

ანა

465.70

18

მუსელიანი

მირანდა

465.70

19

დავითაძე

ლაშა

465.70

20

ცოტაძე

მარიამ

465.70

21

მაისურაძე

ნინო

465.70

22

გურჩიანი

თამუნა

465.70

23

ვარამაშვილი

უჩა

465.702. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


დმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                   დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება