2011-08-23
ბრძანება №:1417/01-04

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთათვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისა და დიპლომის გაცემის შესახებ

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთათვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისა და დიპლომის გაცემის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის         29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის, 61-ე მუხლის, "უმაღლესი და პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის _ დიპლომისა და პროფესიული დიპლომის ფორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის №126/ნ ბრძანების მე-4 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების "საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის №127/ნ ბრძანების მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის "დ” ქვეპუნქტისა და მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის 2011 წლის 15 აგვისტოს №21611/02 წარდგინების საფუძველზე,ვბრძანებ:


1.    მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს 2011 წლის 15 აგვისტოს №24 გადაწყვეტილებით მიენიჭოთ დიპლომირებული მედიკოსის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი მედიცინის ფაკულტეტის სამკურნალო საქმის სპეციალობის 2010-2011 წლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს:

1.1.    დიპლომი ჩვეულებრივი:

1.1.1.    ანთია ცირა
1.1.2.    ბახუტაშვილი ირაკლი
1.1.3.    ბენდიაშვილი გიორგი
1.1.4.    ბერუაშვილი თამარ
1.1.5.    ბერუაშვილი სოფიო
1.1.6.    ბოჭორიშვილი ლილე
1.1.7.    ბუბაშვილი ირმა
1.1.8.    ბუკია ეკატერინე
1.1.9.    ბურნაძე ნინო
1.1.10.    ბჟინავა დავით
1.1.11.    გაბარაევი თამარ
1.1.12.    გაბრიჭიძე სოფიო
1.1.13.    გეგელია ჟუჟუნა
1.1.14.    გეგენავა ვერა
1.1.15.    გზირიშვილი ნათია
1.1.16.    გოგია ლალი
1.1.17.    გორგოშაძე მარიტა
1.1.18.    გოცაძე ნელიკო
1.1.19.    გრიგოლია გიორგი
1.1.20.    ვაჩეიშვილი თინათინ
1.1.21.    ზაბახიძე ნათია
1.1.22.    თოდუა ეკა
1.1.23.    იზორია მარიამ
1.1.24.    იოსებიძე ნათია
1.1.25.    ისაკაძე ანა
1.1.26.    კაკაშვილი თამარ
1.1.27.    კაპანაძე გიორგი
1.1.28.    კარტოზია მეგი
1.1.29.    კვარაცხელია თამრიკო
1.1.30.    კვეკვეცია სალომე
1.1.31.    კილაძე თამარ
1.1.32.    კორახაშვილი თამარ
1.1.33.    კუხალაშვილი თეა
1.1.34.    ლოლაძე ნათია
1.1.35.    ლომაძე ვიქტორ
1.1.36.    მარტყოფლიშვილი ელენა
1.1.37.    მატარაძე ნინო
1.1.38.    მაჩიტიძე სოფიო
1.1.39.    მახარაშვილი მარიკა
1.1.40.    მეხრიშვილი ანნა
1.1.41.    მიტიჩაშვილი ნათია
1.1.42.    ნინიკაშვილი იოსებ
1.1.43.    ოთარაშვილი ქეთევან
1.1.44.    პაიკიძე მაია
1.1.45.    რობაქიძე სოფიო
1.1.46.    სებისკვერაძე თინათინ
1.1.47.    ტრაპაიძე სოფიო
1.1.48.    უდესიანი ქეთევან
1.1.49.    უმეკაშვილი ნინო
1.1.50.    ფოფხაძე ნონა
1.1.51.    ფხალაძე დავით
1.1.52.    ქამაშიძე ხათუნა
1.1.53.    ქველაძე ანნა
1.1.54.    ქობალია თამარ
1.1.55.    შედანია ანი
1.1.56.    შიოშვილი ნელი
1.1.57.    შტააძე ვალერ
1.1.58.    ჩაბაკაური იოსებ
1.1.59.    ჩაჩავა ნათია
1.1.60.    ჩეკურიშვილი მარიკა
1.1.61.    ჩიქოვანი ანი
1.1.62.    ჩიქოვანი ციცი
1.1.63.    წიკლაშვილი ია
1.1.64.    წოწკოლაური მაგდა
1.1.65.    ხოკრიშვილი გიორგი
1.1.66.    ხუფენია ვერიკო
1.1.67.    ხუცურაული ნინო
1.1.68.    ჯაფარიძე სალომე

2    შეტანილ იქნეს ინფორმაცია (1 თვის ვადაში) საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში.
3    ბრძანების შესრულება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოს სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტმა.
4    ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
5    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
6    ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


რექტორი                                        ალექსანდრე კვიტაშვილი

« უკან დაბრუნება