2010-09-21
ბრძანება №:1266/01-04

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტების დამატებით სემესტრში დარეგისტრირების შესახებ

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტების დამატებით სემესტრში დარეგისტრირების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის, თსუ აკადემიური საბჭოს №36/2010 დადგენილებით დამტკიცებული "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის” მე-10 მუხლისა და  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის 2010 წლის 10 სექტემბრის №21553/02, 13 სექტემბრის №22703/02, 14 სექტემბრის №22721/02 წარდგინებების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    მიეცეთ ბაკალავრიატის პროგრამის დასრულების მიზნით 2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე თვითდაფინანსებით სწავლის გაგრძელებისა და რეგისტრაციის გავლის უფლება შემდეგ სტუდენტებს:

 1. არევაძე გიორგი _ IX სემესტრი (20 კრედიტი)
 2. ბაზღაძე გიორგი _ IX სემესტრი (15 კრედიტი)
 3. ბზიშვილი ილია _ IX სემესტრი (30 კრედიტი)
 4. გაგუა ირაკლი_ IX სემესტრი (35 კრედიტი)
 5. გეგეჭკორი ლოლიტა _ IX სემესტრი (20 კრედიტი)
 6. გვასალია სერგო _ IX სემესტრი (30 კრედიტი)
 7. გიორგაძე ირაკლი _ IX სემესტრი (30 კრედიტი)
 8. გუგუშვილი ქეთევანი _ IX სემესტრი (35 კრედიტი)
 9. დოინჯაშვილი ბექა_ IX სემესტრი (5 კრედიტი)
 10. დოლიძე ირაკლი _ IX სემესტრი (10 კრედიტი)
 11. ველიჯანაშვილი ირაკლი _ IX სემესტრი (5 კრედიტი)
 12. ზამბახიძე ვახტანგი _ IX სემესტრი (30 კრედიტი)
 13. კალანდარიშვილი ოთარი _ IX სემესტრი (35 კრედიტი)
 14. კანიაშვილი ლევანი_ IX სემესტრი (30 კერდიტი)
 15. კაპანაძე ირაკლი _ IX სემესტრი (30 კრედიტი)
 16. კელენჯერიძე ნატო _ IX სემესტრი (5 კრედიტი)
 17. კვანტრე ვაჟა _ IX სემესტრი (30 კრედიტი)
 18. კოხრეიძე ნატალია _ IX სემესტრი (30 კრედიტი)
 19. კუბლაშვილი გივი _ IX სემესტრი (20 კრედიტი)
 20. ლაიშვილი მეგი _ IX სემესტრი (20 კრედიტი)
 21. ლიპარტელიანი მუხრანი _ IX სემესტრი (35 კრედიტი)
 22. მერებაშვილი გიორგი _ IX სემესტრი (30 კრედიტი)
 23. მირზოევი ანა _ IX სემესტრი (20 კრედიტი)
 24. ნაჭყებია გიორგი _ IX სემესტრი (30 კრედიტი)
 25. პატიეშვილი ნუნუ _ IX სემესტრი (5 კრედიტი)
 26. სურგულაძე თეონა _ IX სემესტრი (5 კრედიტი)
 27. უზარაშვილი რომანი _ IX სემესტრი (35 კრედიტი)
 28. უზნაძე რეზო _ IX სემესტრი (20 კრედიტი)
 29. ქარელიძე სოფიო _ IX სემესტრი (35 კრედიტი)
 30. ქვარცხავა გიორგი _ IX სემესტრი (30 კრედიტი)
 31. შაორშაძე გიორგი _ IX სემესტრი (15 კრედიტი)
 32. შაფაქიძე პაატა _ IX სემესტრი (30 კრედიტი)
 33. ჩალაძე თეიმურაზი _ IX სემესტრი (10 კრედიტი)
 34. ჩალაძე თეიმურაზი _ IX სემესტრი (20 კრედიტი)
 35. ცუხიშვილი რატი _ IX სემესტრი (25 კრედიტი)
 36. ჭოლოკავა ანა _ IX სემესტრი (5 კრედიტი)
 37. ჭუმბურიძე შოთა _ IX სემესტრი (5 კრედიტი)
 38. ხაჭვანი პაატა _ IX სემესტრი (15 კრედიტი)
 39. ვაშაკიძე მიხეილი _ X სემესტრი (5 კრედიტი)
 40. შაფაქიძე სალომე _ X სემესტრი (10 კრედიტი)
 41. აბრალავა აბესალომი _ XI სემესტრი (15 კრედიტი)
 42. ბურნაძე სოფიკო _ XI სემესტრი (10 კრედიტი)
 43. გიგოლაშვილი ოთარი _ XI სემესტრი (20 კრედიტი)
 44. გიორგაძე თეიმურაზი _ XI სემესტრი (5 კრედიტი)
 45. გორგოშიძე ვარლამი _ XI სემესტრი (5 კრედიტი)
 46. ვარდანიძე კახაბერი _ XI სემესტრი (30 კრედიტი)
 47. კაცაძე გივი _ XI სემესტრი (15 კრედიტი)
 48. მახარაძე მურმანი _ XI სემესტრი (30 კრედიტი)
 49. ონაშვილი ნინო _ XI სემესტრი (5 კრედიტი)
 50. ოძელაშვილი რევაზი _ XI სემესტრი (10 კრედიტი)
 51. როსებიშვილი გიორგი _ XI სემესტრი (10 კრედიტი)
 52. ურუშაძე დავითი _ XI სემესტრი (5 კრედიტი)
 53. ფიფია თეა _ XI სემესტრი (30 კრედიტი)
 54. ქარჩავა რომეო _ XI სემესტრი (35 კრედიტი)
 55. ქომეთიანი ზურაბი _ XI სემესტრი (5 კრედიტი)
 56. ცაბაძე გიორგი _ XI სემესტრი (15 კრედიტი)
 57. კაპანაძე ავთანდილი _ XII სემესტრი (5 კრედიტი)
 58. ლომიტაშვილი გივი _ XII სემესტრი (15 კრედიტი)
 59. რატიანი გიორგი _ XII სემესტრი (25 კრედიტი)
 60. რუხაძე ილია _ XII სემესტრი (5 კრედიტი)
 61. უღრელიძე ნუგზარი _ XII სემესტრი (40 კრედიტი)
2.    კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს სასწავლო დეპარტამენტს.
3.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
4.    დაევალოს კანცელარიას, ბრძანება გამოაკრას ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და გადასცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს.
5.    ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

რექტორის მოვალეობის
შემსრულებელი                                                         ა. კვიტაშვილი

« უკან დაბრუნება