2020-05-06
ბრძანება №:368/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის
2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ „ო“ და ,,პ“ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 7 თებერვლის N28/01-01 და 2020 წლის 22 აპრილის N75/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 05.05.2020წ. N5955/10 დასკვნის, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის თამარ გაგოშიძის 05.05.2020წ. N5943/26 წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ 20053 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტები შემდეგი თანაფარდობით:

 

 

გვარი

 

სახელი

თანხა ლარებში

1

ბებრიშვილი

მარიამი

562,5

2

კანდელაკი

თამარი

562,5

3

კურმაშვილი

ქეთი

562,5

4

ნადირაშვილი

თამარ

562,5

5

სულავა

მარიეტა

562,5

6

რობაქიძე

ქეთი

562,5

7

საათაშვილი

ივანე

562,5

8

დოლიძე

დადუნა

562,5

9

კუპატაძე

თამთა

562,5

10

ანთაური

სოფიკო

562,5

11

პაპინაშვილი

თეონა

562,5

12

რევიშვილი

მარიამი

562,5

13

ქსოვრელი

მარიამ

562,5

14

შეყლაშვილი

თინათინ

562,5

15

ორთოიძე

ანნა

562,5

16

ხარაიშვილი

მირანდა

562,5

17

გამყრელიძე

თინათინ

562,5

18

მამულაშვილი

თინათინ

562,5

19

აგაჯანოვა

საბინა

562,5

20

ბეგაშვილი

ნინო

562,5

21

გიორგაძე

მარია

562,5

22

ნოზაძე

თამარ

562,5

23

ხვიჩია

თეკლე

562,5

24

უკლება

მერი

375

25

შენგელია

ლელა

375

26

იოსელიანი

ეკატერინე

375

27

ჩიქოვანი

მარიამი

375

28

სოფრომაძე

მირანდა

375

29

ცანავა

ქეთევან

375

30

ვაჭარაძე

ხატია

375

31

მიროტაძე

ანნა

375

32

ხეთაგური

ავთანდილ

375

33

პოპიაშვილი

მარიამ

375

34

გიორგაძე

თეა

487,5

35

ცქვიტაია

ესმა

375

36

აბაიშვილი

ელენე

253

37

აგაჯანოვა

ფატმა

375

38

რეხვიაშვილი

ქეთევან

375

39

შანავა

ანანო

375

40

ხაჩირაშვილი

ნათია

375

41

გოდელაშვილი

თამარ

375

42

ჩერქეზიშვილი

მარიტა

375

 

სულ

 

200532.     დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე.
4. წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით  დადგენილი წესით  გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს და შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს (საფინანსო დეპარტამენტი, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი).
5.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე. 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი  ლაშა საღინაძე

« უკან დაბრუნება