2016-12-30
ბრძანება №:1146/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ ,,ო’’ და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, მე-2 პუნქტის, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის  2016 წლის 28 დეკემბრის №221/02-01, რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 და 2016 წლის 20 ოქტომბრის №183/01-01 ბრძანებების, ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორის თ. ბერიძის 28.12.2016წ. №46505/02 განცხადებების და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 28.12.2016წ. №46529/02 დასკვნის საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ 80173.75 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის შემდეგი სტუდენტები:
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა:

I სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

1.                    

ნინო

აჯოიანი

1406,25

2.                    

ანა

ბართია

1406,25

3.                    

თინათინ

ბესელია

1406,25

4.                    

თამარი

გელაშვილი

1406,25

5.                    

გვანცა

ვენჯელაშვილი

1406,25

6.                    

სულიკო

თვალაძე

1406,25

7.                    

სალომე

სოფრომაძე

1406,25

8.                    

ნუკრი

თავაძე

1406,25

9.                    

თამარი

თოდუა

           940

10.                 

ვერიკო

პაპიძე

940

11.                 

ნატო

გურგენაძე

940

III სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

12.                

მიხეილ

დუნდუა

1406,25

13.                

მზია

მღებრიშვილი

1406,25

14.                

სოფიო

მაილაშვილი

1406,25

15.                

გვანცა

ხანიაშვილი

1406,25

16.                

დავით

ზაქარაძე

1406,25

17.                

ხატია

კილასონია

1406,25

18.                

ანა

გოგოლაძე

1406,25

19.                

ხატია

ცერცვაძე

1406,25

20.                

თეონა

გაბისონია

1406,25

 

ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა:

I სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

21.                

ანა

გვრიტიშვილი

1406,25

22.                

ანა

კიბაბიძე

1406,25

23.                

ნინო

ტალიკაძე

1406,25

24.                

ხატია

შაკაია

1406,25

25.                

მარიამ

დანელია

235

26.                

მარიამი

ხურციძე

235

 

III სემესტრი

 

 

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

27.                

ირაკლი

გუგუჩია

1406,25

28.                

ნინო

ხომასურიძე

1406,25

29.                

სალომე

კობახიძე

1406,25

30.                

მაია

ბერიშვილი

450

31.                

ნინო

ჟორჟიკაშვილი

450

 

ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამა:

I სემესტრი

 

 

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

32.                

მარიამ

ღურწკაია

850

 

 

III სემესტრი

 

 

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

33.                

მარიამ

თანიაშვილი

1300

 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

III სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

34.                

დევრისაშვილი

გიორგი

421,875

35.                

შუღლიაშვილი

ინგა

703,125

36.                

კიკნაძე

თამარ

703,125

37.                

მიქუჩაძე

ნანა

421,875

38.                

ცხოიძე

სალომე

1406,25

39.                

ამირანაშვილი

ანუკა

703,125

40.                

სანიკიძე

მაყვალა

703,125

41.                

გუდავაძე

რომა

703,125

42.                

ბედოიძე

ელენე

703,125

43.                

ქსოვრელი

მარიამ

421,875

44.                

ყალიჩავა

ცოტნე

1406,25

45.                

თოდუა

სოფიკო

703,125

46.                

მეგრელიშვილი

დიანა

703,125

47.                

გუგუჩია

ვიქტორია

421,875

48.                

მარკოზაშვილი

ქეთევან

421,875

49.                

დარსალია

ლადო

421,875

 

V სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

50.                

წითელაშვილი

გელა

421,875

51.                

რეხვიაშვილი

ნიკოლოზ

421,875

52.                

ნიკოლაიშვილი

ანი

421,875

53.                

ტოტოჩავა

ანა

703,125

54.                

ქუთათელაძე

თინიკო

421,875

55.                

მუხიგულაშვილი

ნანა

703,125

56.                

მექვაბიშვილი

თეონა

421,875

57.                

ბიბილეიშვილი

ნანა

421,875

58.                

წიწიკაშვილი

ნანა

703,125

59.                

ბოლქვაძე

ავთანდილ

703,125

60.                

ნადირაძე

ნინო

703,125

61.                

თავდუმაძე

ნათია

421,875

62.                

ოქროპირიძე

მამუკა

421,875

63.                

ჯაფარიძე

ხატია

703,125

64.                

ადეიშვილი

ნოდარ

703,125

65.                

ყურაშვილი

თამარი

421,875

66.                

ავალიშვილი

ნინო

703,125

67.                

კიკაძე

ხატია

703,125

68.                

კუხალაშვილი

ქეთევან

703,125

69.                

გოგელაშვილი

ინა

703,125

70.                

ხიდაშელი

თათია

421,875

71.                

ხასიდაშვილი

ლანა

300

72.                

ფაჩულია

თამთა

300

 

VII სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

73.                

კენკიშვილი

ელისაბედი

421,875

74.                

კიპაროიძე

ლანა

421,875

75.                

ქერდიყოშვილი

ნინა

703,125

76.                

ციხელაშვილი

ანა

703,125

77.                

კარაპეტიანი

ქრისტინე

703,125

78.                

მჭედლიშვილი

ანა

421,875

79.                

ნახუცრიშვილი

ნინო

703,125

80.                

ბლიაძე

ლია

421,875

81.                

კენკიშვილი

ეკატერინე

421,875

82.                

ფუტკარაძე

ნანა

421,875

83.                

ყვავილაშვილი

მარიამი

421,875

84.                

ბუაძე

ნანი

703,125

85.                

შუბითიძე

ნინო

703,125

86.                

ტყეშელაშვილი

ნარგიზი

703,125

87.                

ბოგვერაძე

გიორგი

703,125

88.                

ვარდიაშვილი

ნინო

421,875

89.                

ლაფაჩი

მარიამ

1040

 

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა

III სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

90.                

თიგიშვილი

ნინო

703,125

91.                

ქოქუაშვილი

სოფიკო

1000

V სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

92.                

გოცირიძე

თამარი

1406,25

93.                

ლოსეურაშვილი

ელენე

600

VII სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

94.                

ებილაშვილი

დავითი

1406,25

95.                

ბერიძე

ირმა

1406,25
2.  დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს, შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები სტუდენტების მონაცემთა ბაზაში.
3.  ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოვალეობის შემსრულებელი,
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე                       ე. ქემოკლიძე                                     

« უკან დაბრუნება