2020-05-28
ბრძანება №:389/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში (2020 წლის პირველი მარტიდან – 2020 წლის 31 ივლისის ჩათვლით) „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს’’ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის  2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში (2020 წლის პირველი მარტიდან – 2020 წლის 31 ივლისის ჩათვლით) „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს’’ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ ,,ო’’ და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 23 აპრილის N346391 და სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 5 მაისის  N81/01-01 ბრძანებების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის რამაზ ხომერიკის 22.05.2020წ. N6540/27 წერილის და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ე. ენუქიძის 25.05.2020წ. N6584/10 დასკვნის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დაენიშნოთ სტიპენდია, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ  და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა  ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებს 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში (2020 წლის პირველი მარტიდან – 2020 წლის 31 ივლისის ჩათვლით) სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს” პროგრამის ფარგლებში, თითოეულს თვეში 150 ლარი, შემდეგი თაფარდობით:

გვარი, სახელი თანხა (ლარებში)
1 ალექსანდრია ალექსი 150
2 ალიმბარაშვილი ევგენია 150
3 ანანიაშვილი გიორგი 150
4 ანსიანი რუსიკო 150
5 აფრიამაშვილი მარიამი 150
6 ბეთხოშვილი სერგი 150
7 ბერელიძე ლევან 150
8 ბეროზაშვილი გიორგი 150
9 ბერძენიშვილი თამარ 150
10 ბირკაძე საბა 150
11 ბოძაშვილი ლიზი 150
12 ბოხოჩაძე გიორგი 150
13 ბუზალაძე ილია 150
14 ბუხნიკაშვილი ლელა 150
15 გაბადაძე მარიამ 150
16 გაბეხაძე ნინო 150
17 გაგნიძე ნინო 150
18 გელაშვილი ნიკა 150
19 გელაშვილი ქეთევან 150
20 გირგვლიანი ანი 150
21 გოგოლიძე გოგიტა 150
22 გუგუნაშვილი ქეთევან 150
23 გულიაშვილი ნათია 150
24 დადიანი ეკატერინე 150
25 დავაძე მარიამ 150
26 დავითაშვილი გიორგი 150
27 დავითაშვილი კახა 150
28 დოლიძე გიორგი 150
29 დონდოლაძე დიმიტრი 150
30 დოხნაძე ელენე 150
31 ელიაშვილი ქეთევან 150
32 ემრაშვილი ლუკა 150
33 ვადაჭკორია მარიამ 150
34 ვაჩეიშვილი გიორგი 150
35 ზურაბიანი ლიკა 150
36 თაგვიაშვილი დიანა 150
37 თავართქილაძე თამთა 150
38 ივანიაშვილი ელენე 150
39 ინაძე ნათია 150
40 კაკალაშვილი ეკა 150
41 კაკალაშვილი ლიზი 150
42 კაპანაძე ბაჩანა 150
43 კვანტრიშვილი იაკობი 150
44 კვაჭაძე ანა-მარიამ 150
45 კვინიკაძე ნინო 150
46 კიკნაძე თამარი 150
47 კუპრაძე გუგა 150
48 კუტალია ნიკა 150
49 კუჭავა ქეთევან 150
50 ლაშქარაშვილი ნინელი 150
51 ლოლაძე ლევან 150
52 ლომიძე გიორგი 150
53 მანთაშაშვილი თემური 150
54 მაწიაშვილი თამარი 150
55 მდივნიშვილი მარიამ 150
56 მელაძე გიორგი 150
57 მელაძე ნინო 150
58 მეტრეველი ბექა 150
59 მიროტაძე ნანა 150
60 ორაგველიძე მარიამ 150
61 რაზმაძე თამარ 150
62 რაქვიაშვილი შალვა 150
63 როგავა სესილი 150
64 როზომაშვილი მარიამი 150
65 რუხაია ბექა 150
66 სალუქვაძე თათია 150
67 სარიშვილი მარიკა 150
68 სარჯველაძე თორნიკე 150
69 სისველაშვილი შოთა 150
70 სიჭინავა თამარ 150
71 სოლომნიშვილი გიორგი 150
72 სტეპანენკო დანიელი 150
73 სულხანიშვილი სალომე 150
74 უმარაშვილი ბექხან 150
75 ფესვიანიძე თეონა 150
76 ფილაური ნათია 150
77 ფოფხაძე ლადო 150
78 ფცქიალაძე თეკლა 150
79 ქადაგიშვილი გივი 150
80 ქირია ანი 150
81 ქოთოლაშვილი საბა 150
82 ქოსაშვილი მარიამ 150
83 ქურხული ეთერი 150
84 ღუნაშვილი გოჩა 150
85 ყულიჯანიშვილი ნათია 150
86 შანყულაშვილი სოფიო 150
87 შარტავა ქეთევან 150
88 შაქარაშვილი მარიამი 150
89 შახმურადიანი ვარუჟან 150
90 შეყილაძე სალომე 150
91 შეწირული მარიამ 150
92 შველიძე ანა 150
93 ჩანგელია მაგდალინა 150
94 ჩანღლიშვილი ნათია 150
95 ჩართოლანი ანა 150
96 ჩიკაშუა ანა 150
97 ჩიქოვანი მარიამ 150
98 ჩიქოვანი მეა 150
99 ცალქალამანიძე დავით 150
100 ცირეკიძე მარიამი 150
101 ცირეკიძე ნუცა 150
102 ცისკარიძე თინათინ 150
103 ცუცქირიძე არმაზ 150
104 ძიგვაშვილი ნიკა 150
105 წიკლაური ალექსანდრე 150
106 ჭონიშვილი ეკა 150
107 ხანჯალაძე დავით 150
108 ჯამაგიძე სოფიკო 150
109 ჯამატაშვილი მაკა 150
110 ჯაფოშვილი ელენე 150


2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს, გასცეს თვეში 16500 ლარი, უნივერსიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით, „სახელმწიფო სტიპენდია სტუდენტებს” პროგრამის ფარგლებში, სხვა ხარჯების მუხლში გათვალისწინებული სახაზინო თანხებიდან.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე.
4. წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს და შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს (საფინანსო დეპარტამენტი, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი).
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ლაშა საღინაძე« უკან დაბრუნება