2018-06-26
ბრძანება №:174/02-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდქალაქში (ლისის საერთო საცხოვრებელი) საცხოვრებელი ფართით მომსახურების ტარიფის განსაზღვრის თაობაზე

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდქალაქში (ლისის საერთო საცხოვრებელი) საცხოვრებელი ფართით მომსახურების ტარიფის        განსაზღვრის თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის  N 135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა”, ,,ნ“ ქვეპუნქტების,  თსუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 08 ივნისის N153/02-01 ბრძანების პირველი პუნქტის 22 ქვეპუნქტის და  თსუ საფინანსო დეპარტამენტის უფროსის ი. საღარეიშვილის 2018 წლის 22 ივნისის N12639/10 კორესპონდენციის საფუძველზე,


ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდქალაქში (ლისის საერთო საცხოვრებელი) საცხოვრებელი ფართით მომსახურების ტარიფი განისაზღვროს შემდეგი სახით:


მომსახურების პაკეტის დასახელება

ლარი

საცხოვრებელი ფართით მომსახურება ( ადგილი ოთახში , ელ . ენერგია , ცივი და ცხელი წყლის მიწოდება , ავეჯი , სხვა ფურნიტურა , სხვა დაცული საერთო სივრცით ნაწილობრივი სარგებლობა , დასუფთავება - დალაგება , თეთრეულის , პირსახოცების რეცხვა - დაუთოვება - გამოცვლა )

13 .00

საცხოვრებელი ფართით მომსახურება ( ადგილი ოთახში , ელ . ენერგია , ცივი და ცხელი წყლის მიწოდება , ავეჯი , სხვა ფურნიტურა , სხვა დაცული საერთო სივრცით ნაწილობრივი სარგებლობა , დასუფთავება - დალაგება , თეთრეულის , პირსახოცების რეცხვა - დაუთოვება - გამოცვლა ) + საუზმე

+8.00

საცხოვრებელი ფართით მომსახურება ( ადგილი ოთახში , ელ . ენერგია , ცივი და ცხელი წყლის მიწოდება , ავეჯი , სხვა ფურნიტურა , სხვა დაცული საერთო სივრცით ნაწილობრივი სარგებლობა , დასუფთავება - დალაგება , თეთრეულის , პირსახოცების რეცხვა - დაუთოვება - გამოცვლა ) + ჰიგიენის საშუალებებით მომარაგება და მომსახურება

+3.00

საცხოვრებელი ფართით მომსახურება ( ადგილი ოთახში , ელ . ენერგია , ცივი და ცხელი წყლის მიწოდება , ავეჯი , სხვა ფურნიტურა , სხვა დაცული საერთო სივრცით ნაწილობრივი სარგებლობა , დასუფთავება - დალაგება , თეთრეულის , პირსახოცების რეცხვა - დაუთოვება - გამოცვლა ) + ტრანსპორტით მომსახურება 1 კმ - ზე .

მსუბუქი ავტომობილი

+0.65

მიკროავტობუსი (10 ადგილიანი )

+0.75

მინი ავტობუსი (26 ადგილიანი )

+0.8 0

საცხოვრებელი ფართით მომსახურება ( ადგილი ოთახში , ელ . ენერგია , ცივი და ცხელი წყლის მიწოდება , ავეჯი , სხვა ფურნიტურა , სხვა დაცული საერთო სივრცით ნაწილობრივი სარგებლობა , დასუფთავება - დალაგება , თეთრეულის , პირსახოცების რეცხვა - დაუთოვება - გამოცვლა ) + ღონისძიების ( შეხვედრა , საჯარო ლექცია , კონფერენცია ) სტუდქალაქის დარბაზში (100 ადგილიანი ) ორგანიზების მომსახურება ( განათებით , გახმოვანებით , პროექტორით , ინტერნეტით , მომსახურე პერსონალით )

+200 .002. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს  საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.

3. ბრძანება ძალაში შედის გამოცემისთანავე.ადმინისტრაციის  ხელმძღვანელი                                                                              ნუნუ  ოვსიანიკოვა


« უკან დაბრუნება