2018-12-21
ბრძანება №:982/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის #135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ „ო“ და ,,პ“ ქვეპუნქტების, მე-2 პუნქტის, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 7 თებერვლის #28/01-01 და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, ხელმოწერაზე უფლებამოსილი პირის ნუნუ ოვსიანიკოვას 2018 წლის   8 ნოემბრის #279/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის  ვ. გობრონიძის 19.12.2018წ. #26150/10 დასკვნის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის ვაჟა ტრაპაიძის 19.11.2018წ. #24085/28 წერილის საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ 50630.03 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტები შემდეგი თანაფარდობით:


 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

სემესტრი

დაფინანსება

1

ხუჯაძე

ინგა

3

900,90

2

შონია

აკაკი

3

894,95

3

ჯინორია

ბაკურ

3

885,92

4

ჩართოლანი

გიორგი

3

884,39

5

ცერცვაძე

ეკატერინე

3

884,39

6

საჯაია

ლანა

3

880,78

7

თოთლაძე

ქეთევან

3

879,88

8

მესხიშვილი

თამთა

3

873,11

9

მერებაშვილი

ნინო

3

869,32

10

ძაგნიძე

სულიკო

3

868,15

11

ჯალაბაძე

მარიამი

3

864,81

12

ფანცულაია

სალომე

3

858,85

13

მჭედლიშვილი

მარიამი

3

857,32

14

ფეიქრიშვილი

თამარი

3

853,71

15

შანშიაშვილი

გვანცა

3

848,29

16

სირბილაძე

მარიამი

3

846,76

17

კუჭუხიძე

თამარი

3

845,31

18

ნიკაჭაძე

ოლიკო

3

844,68

19

ტყემალაძე

გიორგი

3

842,25

20

შენგელია

გიორგი

3

842,25

21

ტაბატაძე

სულხან

3

841,07

22

ჭანტურია

მარიამი

3

839,27

23

ნამორაძე

გიორგი

3

833,22

24

ასათიანი

მარიამ

3

830,24

25

ოღლიშვილი

ნანა

3

830,24

26

ხუნწელია

თეკლე

3

826,63

27

გოგისვანიძე

სალომე

3

822,75

28

ჩილინგარაშვილი

ზურა

3

821,22

29

ჭაბაშვილი

თამუნა

3

817,61

30

სადრაძე

გუგა

3

816,71

31

ქათამაძე

გიგა

3

812,19

32

კობახიძე

დავით

3

810,66

33

ნიკოლეიშვილი

ლევანი

3

807,68

34

ლურსმანაშვილი

გაგა

3

797,12

35

ხვედელიძე

ეკატერინე

3

794,15

36

კეზევაძე

ანა

3

785,12

37

ჩიბარაშვილი

თამარი

3

779,07

38

გეწაძე

თათია

3

776,10

39

ლაფაჩი

თამუნა

3

776,10

40

ბანეთაშვილი

ია

3

771,58

41

დავითიანი

იაკობ

3

767,07

42

შავკაციშვილი

ჯულია

3

758,05

43

ბეგლარიანი

გიორგი

3

755,07

44

ლილუაშვილი

თეონა

3

743,88

45

აბრამიშვილი

გიორგი

3

742,62

46

ავალიანი

თეა

3

732,51

47

ჯოლოხავა

მადლენა

3

732,51

48

ბაბაჯანიანი

გრიგოლი

3

729,44

49

ბეციაშვილი

გიორგი

1

875,36

50

ქავთარაძე

მარიამი

1

875,36

51

შინჯიკაშვილი

შორენა

1

875,36

52

მეშველიანი

გიორგი

1

866,34

53

ქაჩლიშვილი

გიორგი

1

848,29

54

ნოზაძე

თამარ

1

821,22

55

ბერაძე

ილია

1

803,17

56

დობორჯგინიძე

თინათინ

1

794,15

57

სანაია

ნიკოლოზი

1

785,12

58

დვალი

ცოტნე

1

776,10

59

ლონდარიძე

ლევან

1

758,05

60

რევაზაშვილი

მარიამ

1

712,93

61

კლოიანი

მანველ

1

685,85

62

რევაზიშვილი

ზურაბ

1

676,832.დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში;
3.ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
4.დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის;
5.ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოვალეობის შემსრულებელი,
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე                                                                  ლ. საღინაძე


« უკან დაბრუნება