2011-09-06
ბრძანება №:1475/01-04

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთათვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისა და დიპლომის გაცემის შესახებ

სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთათვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებისა და დიპლომის გაცემის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის, 61-ე მუხლის, "აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების, სტუდენტებისა და პროფესორ მასწავლებლების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 15 ოქტომბრის №860 ბრძანების მე-4 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებისა და ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის 2011 წლის 4 აგვისტოს №20841/02 წარდგინების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საატესტაციო კომისიის 2011 წლის 2 აგვისტოს №16 გადაწყვეტილებით მიენიჭოთ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და მიეცეთ შესაბამისი დიპლომი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2011 წლის შემდეგ კურსდამთავრებულებს:

1.1.    სწავლების ძირითადი დარგი _ ბიოლოგია

1.1.1.    დიპლომი ჩვეულებრივი:

1.1.1.1.    ავქოფაშვილი სალომე
1.1.1.2.    ბედინეიშვილი ნინო
1.1.1.3.    ბერიძე ნანა
1.1.1.4.    გავაშელიძე მარი
1.1.1.5.    გოგოლაძე ალექსანდრე
1.1.1.6.    კვესიტაძე გიორგი
1.1.1.7.    ლიპარტია ნათია
1.1.1.8.    ლონდარიძე თეონა
1.1.1.9.    მარკოზია ანა
1.1.1.10.    ოქროაშვილი სალომე
1.1.1.11.    რუაძე ზაირა
1.1.1.12.    სამხარაძე თეა
1.1.1.13.    სვანიშვილი გიორგი
1.1.1.14.    ქურასბედიანი მარიამ
1.1.1.15.    ჩერქეზიშვილი ნათია
1.1.1.16.    ჭაავა მარიკა
1.1.1.17.    ჭანკოტაძე რუსუდანი
1.1.1.18.    ჯალიაშვილი ეკა1.2.    სწავლების ძირითადი დარგი  -  გეოლოგია

1.2.1.    დიპლომი  ჩვეულებრივი :  
 
1.2.1.1.    ბარნაბიშვილი გიგა   
1.2.1.2.     გადიანი დავით   
1.2.1.3.    გოგოლაძე ვაჟა       
1.2.1.4.    დოლიაშვილი ლევან
1.2.1.5.    ზუბაშვილი დიმიტრი
1.2.1.6.    ზურაბაშვილი გიორგი
1.2.1.7.    შუბითიძე გრიგოლ
1.2.1.8.    ხმალაძე კობა


1.3.    სწავლების ძირითადი დარგი  -  გეოგრაფია

1.3.1.    დიპლომი წარჩინებით :

1.3.1.1.    ავალიანი ელისაბედ

1.3.2.     დიპლომი  ჩვეულებრივი :

1.3.2.1.    ანდრონიკაშვილი ლაშა
1.3.2.2.    არსენიძე ირაკლი
1.3.2.3.    აფხაზავა ონისე
1.3.2.4.    ბაჭაძე ნოდარი
1.3.2.5.    ბერიძე გიგა
1.3.2.6.    ბუცხრიკიძე თამაზ
1.3.2.7.    ედილაშვილი მარიამ
1.3.2.8.    მოსიძე როენა
1.3.2.9.    ოქრიაშვილი ნათია
1.3.2.10.    სამხარაძე თორნიკე
1.3.2.11.    ქავთარაძე ზურაბ
1.3.2.12.    ქავთარაძე ნანა
1.3.2.13.    ყიფიანი ავთანდილ
1.3.2.14.    წიგნაძე ბექარ


1.4.    სწავლების ძირითადი დარგი  -  ფიზიკა

1.4.1.    დიპლომი  ჩვეულებრივი :

1.4.1.1.    გუბაძე ვასილ
1.4.1.2.    დურგლიშვილი არჩილ
1.4.1.3.    ვაშალომიძე ზურაბ
1.4.1.4.    ინაშვილი შალვა
1.4.1.5.    ლუაშვილი ირაკლი
1.4.1.6.    მორენცევი დავით
1.4.1.7.    მუზაშვილი სანდრო
1.4.1.8.    ნიკოლაშვილი მიხეილ
1.4.1.9.    ოკოლაძე ლაშა
1.4.1.10.    სხილაძე მანანა
1.4.1.11.    წერეთელი ირაკლი

1.5.    სწავლების ძირითადი დარგი – ქიმია

1.5.1.    დიპლომი წარჩინებით :

1.5.1.1.    გოგატიშვილი თეონა

1.5.2.    დიპლომი  ჩვეულებრივი :

1.5.2.1.    გობეჯიშვილი გიორგი
1.5.2.2.    კობიაშვილი მარიამი
1.5.2.3.     მილიუკოვი იულია
1.5.2.4.    მუმლაძე ნათია
1.5.2.5.    სამსონიძე ლენა
1.5.2.6.    ტურტულაძე ლია
1.5.2.7.    ჭითანავა სალომე

1.6.    სწავლების ძირითადი დარგი – მათემატიკა

1.6.1.      დიპლომი წარჩინებით :


1.6.1.1.    კვინიკაძე გიორგი
1.6.1.2.     ნანობაშვილი ილია
1.6.1.3.    ტეფნაძე გიორგი
1.6.1.4.     ჩხაიძე ქეთევანი

1.6.2.     დიპლომი  ჩვეულებრივი :

1.6.2.1.    აბესაძე თამარ
1.6.2.2.    აბლოთია ლიკა
1.6.2.3.    არაბიძე გიორგი
1.6.2.4.    ბრეგვაძე კახა
1.6.2.5.    გაბელაია მირანდა
1.6.2.6.    გეგეშიძე ნინო
1.6.2.7.    გნოლიძე ნინო
1.6.2.8.    დანელია ლუარა
1.6.2.9.    დიდებაშვილი ალექსანდრე
1.6.2.10.    კვერღელიძე ნინო
1.6.2.11.    კობერიძე გურამი
1.6.2.12.    კურცხალია გიორგი
1.6.2.13.    ლათიბაშვილი ბექა
1.6.2.14.    მარანელი ნინო
1.6.2.15.    მიქანაძე გვანცა
1.6.2.16.    ნარიმანიძე გიორგი
1.6.2.17.    პერეპიოლკინა ვიქტორია
1.6.2.18.    რამიშვილი ნათია
1.6.2.19.    ტურაბელიძე მაია
1.6.2.20.    ფოჩხუა მაია
1.6.2.21.    ფხაკაძე სოფო
1.6.2.22.    ქოჩიაშვილი ნათია
1.6.2.23.    შეიხოვ ილიას
1.6.2.24.    შენგელია კახაბერ
1.6.2.25.    შენგელია ჯაბა
1.6.2.26.    ცაავა მედეა
1.6.2.27.    ცერცვაძე ხატია
1.6.2.28.    ძიძიგური ბექა
1.6.2.29.    წუწუნავა თამთა
1.6.2.30.    ჯულაყიძე გიორგი
1.6.2.31.    ჯღარკავა ანა

1.7.    სწავლების ძირითადი დარგი – ინფორმატიკა

1.7.1.    დიპლომი წარჩინებით:

1.7.1.1.    დეკანოზიშვილი დავით
1.7.1.2.    ჯალალი მარიამ1.7.2.    დიპლომი ჩვეულებრივი:

1.7.2.1.    აბელაშვილი ზურაბი
1.7.2.2.    აბრამიანი ნანა
1.7.2.3.    ადამოვი გიორგი
1.7.2.4.    არჩვაძე მარიამ
1.7.2.5.    აფრიამაშვილი მარინა
1.7.2.6.    ახვლედიანი გიორგი
1.7.2.7.    ახვლედიანი დავით
1.7.2.8.    ბედიანაშვილი ელენე
1.7.2.9.    ბერძენიშვილი დავით
1.7.2.10.    ბოლქვაძე ირაკლი
1.7.2.11.    ბოლქვაძე ლევან
1.7.2.12.    ბუაძე სოფიო
1.7.2.13.    გახოკიძე ნონა
1.7.2.14.    გვათუა ნანა
1.7.2.15.    გოგოჭური თამთა
1.7.2.16.    გორგაძე სოფიკო
1.7.2.17.    გოჩიაშვილი ნიკოლოზ
1.7.2.18.    გრიგოლია გვანცა
1.7.2.19.    გრიგორიანი იანა
1.7.2.20.    გრძელიძე ნიკოლოზ
1.7.2.21.    გუდაძე აკაკი
1.7.2.22.    გურეშიძე თინათინ
1.7.2.23.    დავითაშვილი თამარ
1.7.2.24.    დათუაშვილი ნაია
1.7.2.25.    დევდარიანი რატი
1.7.2.26.    დოიაშვილი მარინე
1.7.2.27.    დონაძე გურამ    
1.7.2.28.    ვარშანიძე თებრონე
1.7.2.29.    ზაზაშვილი ზაზა
1.7.2.30.    ზერეკიძე დავით
1.7.2.31.    თათარაშვილი ნინო
1.7.2.32.    თარხნიშვილი თამარი
1.7.2.33.    თურქაძე თეა
1.7.2.34.    ივანიძე ბესიკი
1.7.2.35.    კარელიძე ლევანი
1.7.2.36.    კაშმაძე გურამ
1.7.2.37.    კაციტაძე ზურაბ
1.7.2.38.    კვესელავა ოთარი
1.7.2.39.    კიკუაშვილი გიორგი
1.7.2.40.    კობერიძე ირაკლი
1.7.2.41.    ლაშხი ალექსანდრე
1.7.2.42.    ლებანიძე თენგიზ
1.7.2.43.    ლომია ნიკოლოზ
1.7.2.44.    ლომიძე გელა
1.7.2.45.    ლომსაძე სოფიკო
1.7.2.46.    ლორთქიფანიძე ეკატერინე
1.7.2.47.    მაისურაძე გიორგი
1.7.2.48.     მალანია სალომე
1.7.2.49.    მამედოვი ალი
1.7.2.50.    მამრიკიშვილი ინა
1.7.2.51.    მარანელი ლაშა
1.7.2.52.    მარჯანიძე გიორგი
1.7.2.53.    მარჯანიძე გიორგი
1.7.2.54.    მაყიშვილი დიანა
1.7.2.55.    მეზურნიშვილი გოგიტა
1.7.2.56.    მელაძე ალექსანდრე
1.7.2.57.    მელქაძე შაქრო
1.7.2.58.    მესხი ანა
1.7.2.59.    მინდიკაური თამთა
1.7.2.60.    მიქაელიანი ელენა
1.7.2.61.    ნადირაძე გიორგი
1.7.2.62.    ოდოშაშვილი ლევან
1.7.2.63.    ომანაძე დიანა
1.7.2.64.    ონიანი ცოტნე
1.7.2.65.    ოჩიგავა ზაალ
1.7.2.66.    პოღოსოვა ირინა
1.7.2.67.    სამხარაძე თეონა
1.7.2.68.    სარალიძე გიორგი
1.7.2.69.    სახიაშვილი ბესიკ
1.7.2.70.    სიხარულიძე ანა
1.7.2.71.    სულაძე თორნიკე
1.7.2.72.    ტაბატაძე გიორგი
1.7.2.73.    ტეტუნაშვილი ნინო
1.7.2.74.    ფანცხავა ზურაბი
1.7.2.75.    ფუხაშვილი მარიამი
1.7.2.76.    ფუხაშვილი მიხეილ
1.7.2.77.    ფხაკაძე ირაკლი
1.7.2.78.    ქარქაშაძე მარიამ
1.7.2.79.    ქირია ნინო
1.7.2.80.    ქლიბაძე ლევან
1.7.2.81.    ქობესაშვილი ირაკლი
1.7.2.82.    ქუნთელია თამარ
1.7.2.83.    ღვალაძე ნაირა
1.7.2.84.    შავგულიძე დავითი
1.7.2.85.    შავიშვილი თორნიკე
1.7.2.86.    შანავა ლევან
1.7.2.87.    შანიძე ნათია
1.7.2.88.    შანყულაშვილი ნელი
1.7.2.89.    შენგელია ნინო
1.7.2.90.    შველიძე გიორგი
1.7.2.91.    შუბითიძე ალექსანდრე
1.7.2.92.     ჩორგოლაშვილი ირმა
1.7.2.93.    ჩოქური სოფიო
1.7.2.94.    ცეცხლაძე თინათინ
1.7.2.95.    ცომაია ირაკლი
1.7.2.96.    ცხადაია ლევან
1.7.2.97.    ცხადაძე ნინო
1.7.2.98.    წერეთელი მიხეილ
1.7.2.99.    წიკლაური ქეთევან
1.7.2.100.     წიქარიშვილი ირაკლი
1.7.2.101.    ხარაიშვილი დავითი
1.7.2.102.    ხომიზური მარიამ
1.7.2.103.    ჯავახიშვილი მზია
1.7.2.104.    ჯანგულაშვილი იმედა
1.7.2.105.    ჯანგულაშვილი შოთა
1.7.2.106.    ჯაფარიძე თამარი
1.7.2.107.    ჯაფარიძე ნათია
1.7.2.108.    ჯიქია დავით
1.7.2.109.    ჯიქურაძე რამაზ
1.7.2.110.    ჯოლბორდი ბექა

2.    ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
3.    ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
4.    ბრძანების შესრულება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოს სასწავლო დეპარტამენტმა.
5.    ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი,
რექტორის მოადგილე, პროფესორი                                            ლევან ალექსიძე
« უკან დაბრუნება