2017-12-19
ბრძანება №:1147/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო  დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 და რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის, რექტორის მოადგილის 2017 წლის 27 სექტემბრის №190/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 07.12.2017წ. №22482/10 დასკვნის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის რ.ხომერიკის 05.12.2017წ. №22254/28 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.     მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ 46718.99 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის შემდეგი  მაგისტრანტები:

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

ლარი

1

სირბილაძე

მარიამი


676,64

2

ასათიანი

მარიამ


669,74

3

ბაგდასაროვი

სერგეი


669,74

4

ბეგლარიანი

გიორგი


669,74

5

კობახიძე

დავით


669,74

6

კუჭუხიძე

თამარი


669,74

7

ფანცულაია

სალომე


669,74

8

ბაბაჯანიანი

გრიგოლი


662,83

9

გუჯარაიძე

ვაჟა


662,83

10

ნიკაჭაძე

ოლიკო


662,83

11

ფეიქრიშვილი

თამარი


662,83

12

ქათამაძე

გიგა


662,83

13

კასრელიშვილი

ეკა


655,93

14

გოგოლაძე

ირაკლი


649,02

15

თოთლაძე

ქეთევან


649,02

16

პაპუნაშვილი

ზაზა


649,02

17

ჩიბარაშვილი

თამარი


649,02

18

ჭანტურია

მარიამი


649,02

19

ავჟანტაძე

სოფიო


642,12

20

გოგისვანიძე

სალომე


642,12

21

კახურაშვილი

გიორგი


635,21

22

კვიჟინაძე

თამაზი


635,21

23

სადრაძე

გუგა


635,21

24

ხუჯაძე

ინგა


635,21

25

ხვედელიძე

ეკატერინე


628,31

26

აბრამიშვილი

გიორგი


621,41

27

ტაბატაძე

სულხან


621,41

28

შავკაციშვილი

ჯულია


621,41

29

ხარაზიშვილი

ზვიადი


621,41

30

ლილუაშვილი

თეონა


614,50

31

ხუნწელია

თეკლე


614,50

32

ჯოლოხავა

მადლენა


614,50

33

ლურსმანაშვილი

გაგა


607,60

34

ლაფაჩი

თამუნა


593,79

35

შონია

აკაკი


593,79

36

მახარაძე

თედო


586,88

37

მეიფარიანი

ქეთევანი


586,88

38

ოღლიშვილი

ნანა


586,88

39

ფილაური

თამარ


586,88

40

ჩილინგარაშვილი

ზურა


586,88

41

აბრამიშვილი

მედეა


566,17

42

შანშიაშვილი

გვანცა


566,17

43

ხარებავა

ნინო


686,31

44

ლაშხი

ალექსანდრე


675,49

45

სიმონიშვილი

ნინო


668,36

46

დოლენჯაშვილი

თამთა


668,01

47

მინაძე

თათია


668,01

48

ყვავაძე

ანა


666,98

49

ცხვედაძე

ქეთევან


663,98

50

წითელაშვილი

ნიკა


660,53

51

თედორაძე

ნინო


653,63

52

დალაქიშვილი

ნანა


652,48

53

ლაბაძე

მაკა


650,17

54

რუსია

თეონა


647,87

55

ღონღაძე

ზურაბი


647,87

56

პაპავაძე

თამარ


643,27

57

გოგალაძე

სოფიკო


639,82

58

ცხადაძე

ნინო


639,82

59

ჯავახიშვილი

ირაკლი


639,82

60

ომანაძე

დიანა


638,67

61

სულაძე

თორნიკე


637,52

62

ბენაშვილი

მარიამი


632,91

63

ბოხაშვილი

ნათელა


622,56

64

კოდელაშვილი

გიორგი


621,41

65

მღებრიშვილი

გიორგი


615,65

66

კაკულაშვილი

გიორგი


599,54

67

ცხოვრებოვი

გიორგი


596,55

68

მედოიძე

ტარიელ


590,34

69

მაისურაძე

დავითი


589,64

70

ჩილინგარაშვილი

ალექსანდრე


585,50

71

მჭედლიშვილი

სანდრო


578,60

72

ფეიქრიშვილი

გია


571,92

73

ლოლიშვილი

ნინო


564,44

74

გელბახიანი

ომარი


546,61


2.  დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები  მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3.  ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი        ნ.ოვსიანიკოვა
« უკან დაბრუნება