2016-06-22
ბრძანება №:618/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრებისა და  მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, მე-2 პუნქტის, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01, 2016 წლის 07 აპრილის №50/01-01 და ადმინისტრაციის ხელმღვანელის 2015 წლის 29 დეკემბრის №213/02-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 17.06.2016წ. №20436/02 დასკვნის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის თ. ბერიძის  16.06.2016წ. №20263/02 წარდგინების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ 80496.63 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის შემდეგი ბაკალავრები და მაგისტრანტები:

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა:
II სემესტრი

 

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

1.        

ხანიაშვილი

გვანცა

1406,25

2.        

მღებრიშვილი

მზია

1406,25

3.        

მაილაშვილი

სოფიო

1406,25

4.        

ფოცხვერაშვილი

ნინო

1406,25

5.        

ბარბაქაძე

თამარი

1406,25

6.        

ფურთუხია

ია

1406,25

7.        

ცერცვაძე

ხატია

1406,25

8.        

ბალანჩივაძე

ელისაბედი

1406,25

9.        

ბუიშვილი

ნატო

1406,25

 

IV სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

10.    

მაჭავარიანი

მარიამ

1406,25

11.    

რუხაძე

ხათუნა

1406,25

12.    

სამყურაშვილი

გვანცა

1406,25

13.    

ჩაგელიშვილი

ანა

1406,25

14.    

დრიაშვილი

ნინო

1406,25

15.    

პირველი

ნინო

1406,25

16.    

გელაშვილი

გიორგი

1406,25

17.    

ტუხაშვილი

ნინო

1406,25

18.    

გურგენიძე

ქეთევან

1406,25

 

ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა:

II სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

19.    

ახვლედიანი

ანა

1406,25

20.    

გუგუჩია

ირაკლი

1406,25

21.    

ჟორჟიკაშვილი

ნინო

1406,25

22.    

ჯიბუტი

მარიამი

1406,25

 

 

IV სემესტრი

 

 

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

23.    

თარალაშვილი

ნინო

1406,25

24.    

კორძახია

გიორგი

1406,25

25.    

თაბაგარი

ხათუნა

1406,25

26.    

ბიწაძე

მარიამი

1406,25

 

ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამა:

II სემესტრი

 

 

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

27.    

ჩალაძე

მარიამი

1406,25

 

IV სემესტრი

 

 

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

28.    

ჯამაგიძე

მარი

1406,25

 

ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა

VIII სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

29.    

მარღია

ცოტნე

703,125

30.    

ამვროსოვი

ნათია

421,875

31.    

ვარდოსანიძე

თეკლა

421,875

32.    

ექიზაშვილი

ლელა

703,125

33.    

გურაშვილი

რუსუდან

421,875

34.    

ხაჯიბეგოვი

ირინა

703,125

35.    

პაპიძე

ვერიკო

984,375

36.    

კაპანაძე

ანა

984,375

 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

II სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

37.    

დევრისაშვილი

გიორგი

421,875

38.    

მიქუჩაძე

ნანა

421,875

39.    

კიკნაძე

თამარ

703,125

40.    

ქათამაძე

შოთა

421,875

41.    

შუღლიაშვილი

ინგა

703,125

42.    

ქსოვრელი

მარიამ

421,875

43.    

ჭაბაშვილი

თამარი

421,875

44.    

ბედოიძე

ელენე

703,125

45.    

კახიძე

სალომე

703,125

46.    

ცაგარეიშვილი

სალომე

703,125

47.    

სანიკიძე

მაყვალა

540

 

 IV სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

48.    

ნიკოლაიშვილი

ანი

421,875

49.    

ტოტოჩავა

ანა

703,125

50.    

ქუთათელაძე

თინიკო

421,875

51.    

წითელაშვილი

გელა

421,875

52.    

ბიბილეიშვილი

ნანა

421,875

53.    

თავდუმაძე

ნათია

421,875

54.    

ავალიშვილი

ნინო

703,125

55.    

მექვაბიშვილი

თეონა

421,875

56.    

წიწიკაშვილი

ნანა

703,125

57.    

პოღოსიანი

დიანა

421,875

58.    

რეხვიაშვილი

ნიკოლოზ

421,875

59.    

ოქროპირიძე

მამუკა

421,875

60.    

შუკვანი

მაგდანა

421,875

61.    

კვესოშვილი

ლევან

421,875

62.    

ხიდაშელი

თათია

421,875

63.    

ჯაფარიძე

ხატია

703,125

 

VI სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

64.    

ტყეშელაშვილი

ნარგიზი

703,125

65.    

კენკიშვილი

ეკატერინე

421,875

66.    

კობალაძე

მარიკა

703,125

67.    

ყვავილაშვილი

მარიამი

421,875

68.    

მჭედლიშვილი

ანა

421,875

69.    

თიგიშვილი

ნანა

703,125

70.    

ვარდიაშვილი

ნინო

421,875

71.    

ბაბუნაშვილი

თამარი

703,125

72.    

ციხელაშვილი

ანა

703,125

73.    

ლაფაჩი

მარიამ

1406,25

74.    

ქერდიყოშვილი

ნინა

540

VIII სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

75.    

ხარაიძე

ქეთევანი

1406,25

76.    

ჯიმშელეიშვილი

ელენე

1406,25

77.    

ტალიკაძე

ნინო

703,125

78.    

სირაძე

თამარ

421,875

79.    

ტომარაძე

თამარ

1406,25

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა

II სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

80.    

თიგიშვილი

ნინო

1050

 

IV სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

81.    

გოცირიძე

თამარი

1406,25

 

VI სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

82.    

ბერიძე

ირმა

1406,25

83.    

ჯალაღონია

მირანდა

1250

 

VIII სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

84.    

გოგუაძე

ნათია

703,125

85.    

თინიკაშვილი

მერი

703,125

86.    

ბაზაძე

ქრისტინე

703,125

87.    

ბერიძე

ნათია

703,125

88.    

გვიანიძე

თეონა

660

89.    

ბერელიძე

თორნიკე

660


2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები  ბაკალავრებისა და მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 
მოვალეობის შემსრულებელი,
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე                       ე. ქემოკლიძე                                  


« უკან დაბრუნება