2018-04-27
ბრძანება №:318/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  მაგისტრანტებისათვის 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 7 თებერვლის №28/01-01 და 2018 წლის 13 აპრილის №75/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 24.04.2018წ. №8206/10 დასკვნის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  დეკანის რ.ხომერიკის   23.04.2018წ. №8181/28 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ 47349  ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის შემდეგი  მაგისტრანტები:

 

#

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსება

 

 

1.                    

ხარებავა

ნინო


734,76

 

 

2.                    

თოთლაძე

ქეთევან


726,19

 

 

3.                    

წითელაშვილი

ნიკა


724,96

 

 

4.                    

ხუნწელია

თეკლე


721,90

 

 

5.                    

ფანცულაია

სალომე


715,16

 

 

6.                    

ცხვედაძე

ქეთევან


712,71

 

 

7.                    

ნიკაჭაძე

ოლიკო


709,78

 

 

8.                    

კუჭუხიძე

თამარი


708,31

 

 

9.                    

სიმონიშვილი

ნინო


703,90

 

 

10.                

ხუჯაძე

ინგა


702,43

 

 

11.                

ჩილინგარაშვილი

ალექსანდრე


699,86

 

 

12.                

ცერცვაძე

ეკატერინე


699,24

 

 

13.                

თედორაძე

ნინო


698,02

 

 

14.                

ღონღაძე

ზურაბი


698,02

 

 

15.                

ჩართოლანი

გიორგი


698,02

 

 

16.                

მღებრიშვილი

გიორგი


695,57

 

 

17.                

მინაძე

თათია


695,08

 

 

18.                

დოლენჯაშვილი

თამთა


693,61

 

 

19.                

ყვავაძე

ანა


693,61

 

 

20.                

ძაგნიძე

სულიკო


692,14

 

 

21.                

მჭედლიშვილი

მარიამი


691,90

 

 

22.                

ქათამაძე

გიგა


690,67

 

 

23.                

ლარიაშვილი

თორნიკე


689,20

 

 

24.                

შონია

აკაკი


688,84

 

 

25.                

დალაქიშვილი

ნანა


688,22

 

 

26.                

პაპავაძე

თამარ


688,22

 

 

27.                

საჯაია

ლანა


687,73

 

 

28.                

სირბილაძე

მარიამი


687,73

 

 

29.                

ჯავახიშვილი

ირაკლი


687,00

 

 

30.                

ოღლიშვილი

ნანა


685,77

 

 

31.                

გოგისვანიძე

სალომე


684,79

 

 

32.                

მაისურაძე

დავითი


684,79

 

 

33.                

კობახიძე

დავით


683,32

 

 

34.                

რუსია

თეონა


683,32

 

 

35.                

ფეიქრიშვილი

თამარი


683,32

 

 

36.                

ჩილინგარაშვილი

ზურა


683,32

 

 

37.                

ასათიანი

მარიამ


680,39

 

 

38.                

ბაგდასაროვი

სერგეი


678,92

 

 

39.                

ბენაშვილი

მარიამი


678,43

 

 

40.                

სადრაძე

გუგა


678,43

 

 

41.                

შანშიაშვილი

გვანცა


677,81

 

 

42.                

ჭანტურია

მარიამი


675,98

 

 

43.                

ხარაზიშვილი

ზვიადი


674,51

 

 

44.                

კოდელაშვილი

გიორგი


672,30

 

 

45.                

ჭაბაშვილი

თამუნა


668,63

 

 

46.                

ხვედელიძე

ეკატერინე


664,22

 

 

47.                

ლილუაშვილი

თეონა


662,75

 

 

48.                

ლაბაძე

მაკა


657,61

 

 

49.                

ბეგლარიანი

გიორგი


655,40

 

 

50.                

ბოხაშვილი

ნათელა


654,98

 

 

51.                

აბრამიშვილი

გიორგი


653,93

 

 

52.                

ბარბაქაძე

ვახტანგ


653,93

 

 

53.                

ბაბაჯანიანი

გრიგოლი


652,46

 

 

54.                

კახურაშვილი

გიორგი


651,00

 

 

55.                

მეიფარიანი

ქეთევანი


642,18

 

 

56.                

ტყემალაძე

გიორგი


639,24

 

 

57.                

მესხიშვილი

თამთა


633,12

 

 

58.                

გუჯარაიძე

ვაჟა


624,54

 

 

59.                

პაპუნაშვილი

ზაზა


623,07

 

 

60.                

კეზევაძე

ანა


620,87

 

 

61.                

გეწაძე

თათია


618,42

 

 

62.                

ოსიაშვილი

ფრიდონ


618,42

 

 

63.                

კაკულაშვილი

გიორგი


612,30

 

 

64.                

ნიკოლეიშვილი

ლევანი


612,30

 

 

65.                

შავკაციშვილი

ჯულია


608,38

 

 

66.                

ბანეთაშვილი

ია


602,50

 

 

67.                

ლურსმანაშვილი

გაგა


598,83

 

 

68.                

ომანაძე

დიანა


598,83

 

 

69.                

ტაბატაძე

სულხან


593,93

 

 

70.                

ფეიქრიშვილი

გია


592,70

 

 

71.                

მერებაშვილი

ნინო


406,25

 


2. დაევალოს    საფინანსო    დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები  მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                                                                    ნ.ოვსიანიკოვა« უკან დაბრუნება