2020-06-09
ბრძანება №:413/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურისა და ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურისა და ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

„უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და   24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ ,,ო’’ და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 22 აპრილის N75/01-01 ბრძანების, იურიდიული ფაკულეტეტის დეკანის თამარ ზარანდიას 06.06.2020წ. N7053/31-05 წერილის და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ე. ენუქიძის 08.06.2020წ. N7110/10 დასკვნის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში დაფინანსდნენ 53730 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურისა და ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტები შემდეგი თანაფარდობით:

 

 

N

 

გვარი

 

სახელი

თანხა (ლარებში)

1

ტყებუჩავა

გიორგი

1406.25

2

ჯიბლაძე

ლაზარე

1406.25

3

გაფრინდაშვილი

ნინო

1406.25

4

ჯიქია

ანა

1406.25

5

ბაციკაძე

ლიკა

1406.25

6

ლეკიშვილი

ლევან

1406.25

7

ხაჭვანი

გიორგი

1406.25

8

შამუგია

თამთა

1406.25

9

ტაბატაძე

სოფიო

1406.25

10

ძაძამია

ელენე

1406.25

11

თათაშვილი

მარიამ

1406.25

12

ჯიქურაშვილი

ნათია

1406.25

13

შენგელია

ელსაბედი

1406.25

14

კუტალაძე

მარიამი

1406.25

15

ჩაჩანიძე

მზია

1406.25

16

ჩხიკვაძე

თამთა

1406.25

17

თინაშვილი

თამთა

1406.25

18

ქავთარაძე

მარიამ

1406.25

19

კალმახელიძე

ვანო

477.90

20

მთივლიშვილი

ომარ

1406.25

21

ისმაილოვი

ალი

1406.25

22

შაკიაშვილი

ანზორ

1406.25

23

მჭედლიშვილი

ვასილ

1406.25

24

მახარაშვილი

ქეთევან

822.60

25

ჯაჯანიძე

ქრისტინე

1406.25

26

რობაქიძე

ელენე

371.48

27

ვარდოსანიძე

ანა

371.48

28

გამიაშვილი

გიორგი

1406.25

29

კატანი

თიმურ

742.95

30

ხატიაშვილი

ნინო

1289.52

31

კოჩაძე

თამარ

1289.52

32

ონაშვილი

ანა

1289.52

33

ლაბაძე

მაგდა

1289.52

34

არაბული

ანა

644.76

35

ჯავახიშვილი

მარი

644.76

36

ცინცაძე

ნოდარ

421.88

37

სამსიანი

ანი

421.88

38

მენთეშაშვილი

ნინო

421.88

39

ჩირგაძე

მარიამ

421.88

40

ქობლიანიძე

თამარ

703.13

41

ქუთათელაძე

ანა

421.88

42

რუხაძე

მარიამი

421.88

43

მეუნარგია

ნუცა

421.88

44

თუთბერიძე

ელენე

703.13

45

სვანიძე

სალომე

421.88

46

კვანტალიანი

ნია

421.88

47

კაკალაძე

ანა

421.88

48

ჩუბინიძე

თამთა

421.88

49

ჭიაბრიშვილი

მარიამ

703.13

50

აკოფაშვილი

ანი

421.88

51

ალფენიძე

გიორგი

421.88

52

შანშიაშვილი

ელიზაბეტ

421.88

53

მალაყმაძე

ელენე

581.18

54

გობეჯიშვილი

თამარ

421.88

55

იშხნელიძე

საბა

421.88

56

კევლიშვილი

ანა

421.88

57

ვარდიაშვილი

თამარი

421.88

58

მოდრეკელიძე

ელენე

421.88

59

გარსიაშვილი

დავით

39.832. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს, შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრატურისა
და ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე.
4. წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს და შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს (საფინანსო დეპარტამენტი, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი, იურიდიული ფაკულტეტი).
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი            ლაშა საღინაძე
« უკან დაბრუნება