2014-04-15
ბრძანება №:799/01-04

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 2014 წლის კურსდამთავრებულთა სახელზე დიპლომის გაცემის თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი - მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ" "ო" და "პ" ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტის, 43-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის №127/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის, "სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების საჯაროდ გამოცხადების წესის დამტკიცების შესახებ" თსუ-ს რექტორის 2010 წლის 13 სექტემბრის №83/01-01 ბრძანებისა  და იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის 2014 წლის 08 აპრილის №2203/31-01 (№12027/02, 10.04.2014) წარდგინების საფუძველზე,
ვბრძანებ:

1. გაიცეს ბაკალავრის დიპლომი იურიდიული ფაკულტეტის 2014 წლის კურსდამთავრებულთა სახელზე, რომელთაც ფაკულტეტის საბჭოს 2014 წლის 28 მარტის #7 გადაწყვეტილებით მიენიჭათ სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი:

სპეციალობა –სამართალი
დიპლომი – ჩვეულებრივი

1. აბუაშვილი მარიამ
2. აბულაძე ია
3. ალიევი ორხან
4. არაბიძე თეონა
5. არაყიშვილი ნანა
6. არჯევნიშვილი ნინო
7. ბადრიაშვილი ნატო          
8. ბოლქვაძე თინათინი
9. ბუხრაშვილი მარიამ    
10. გვენეტაძე   თამარ        
11. გიორგაძე   გოგა            
12. გიორგაძე   მარიამი      
13. გონგაძე   ანა        
14. გაბიძაშვილი ირაკლი      
15. გაბუნია   გიორგი    
16. გაზდელიანი ნინო            
17. გელუკაშვილი თამთა        
18. გეგიაძე   თამუნა        
19. გვილია ტასო          
20. გიგაური   ნინო            
21. გოგილიძე   ეკა                
22. გოგინაშვილი ლელა          
23. გოგრიჭიანი გვანცა      
24. გოდელაძე   მაია              
25. გორგილაძე ნათია               
26. გულუა   ლია            
27. გულბათაშვილი ნინო      
28. გურამიშვილი ქეთევან      
29. დანელია ირაკლი    
30. დადიანი თეა              
31. დვალაშვილი ოთარ        
32. დგებუაძე ანა              
33. დვალიშვილი გიორგი      
34. ელიაშვილი ვერიკო             
35. ერისთავი   თამარ      
36. ვარდოშვილი ანა              
37. ზარნაძე ანა              
38. თაბუკაშვილი ბექა        
39. თოფურია მაია          
40. თოიძე სალომე    
41. თუშიშვილი ნათია        
42. იმნაძე   ირმა          
43. კავთიაშვილი რობერტი
44. კაკულია თეკლა
45. კალმახელიძე ნათია
46. კასრაძე ქეთევანი
47. კახნიაშვილი ლაშა
48. კვარაცხელია ბექა
49. კვარაცხელია სოფია
50. კვერნაძე მარიამ
51. კიკნაძე ანა
52. კომახიძე ცირა
53. კომლაძე ლანა
54. კოღუაშვილი ეკატერინე
55. კრილოვი ბაჩუკი
56. კურტანიძე დიმიტრი
57. კუჭავა ნოდარ
58. კუხალეიშვილი ირაკლი
59. ლაზიშვილი მაგდა        
60. ლებანიძე მერი          
61. ლომიძე   შოთა            
62. ლოხიშვილი ეკატერინე
63. ლაბარტყავა ნინო          
64. მამისეიშვილი კონსტანტინე    
65. მაღრაძე ნინო            
66. მგალობლიშვილი ნუცა          
67. მეტრეველი ხატია
68. მეშველიანი ქეთევანი          
69. მუკბანიანი გიორგი    
70. მძევაშვილი გიორგი  
71. მეურმიშვილი თორნიკე
72. ნაჭყებია თამარ      
73. ნოზაძე ნინო      
74. ობოლაძე   ნუცა        
75. ოზაშვილი   თეონა      
76. ოთარაშვილი ნინო          
77. ოტოლაძე   ნათია      
78. პეტროვსკი ნატო      
79. პატარიძე თამარ      
80. პეპინაშვილი სოფიკო  
81. პეტრიაშვილი ნატო          
82. ჟორჟოლიანი ანანო          
83. რუსიშვილი ოთარ      
84. როსტომაშვილი თეონა      
85. რასოევი მარინა  
86. სარჯველაძე სალომე    
87. საძაგლიშვილი სალომე    
88. ტოტოშვილი ნათია      
89. ტაბატაძე დავით    
90. ფალიანი თამარ      
91. ფარცვანია თამრიკო  
92. ფიფია ნათია    
93. ქევხიშვილი მარიამი
94. ქველიაშვილი გიორგი  
95. ქრისტესიაშვილი დავით            
96. ყაველაშვილი თამთა  
97. ყვავაძე ნინო      
98. ყეინაშვილი ლიკა    
99. შოთაძე მარიამი  
100. შინჯიკაშვილი ნაზი
101. შუშანაშვილი ქეთევან  
102. შაიშმელაშვილი მარიამ  
103. შანიძე ელენე  
104. შარიქაძე თორნიკე  
105. ჩინჩალაძე გიორგი    
106. ჩოხელი სოფიო    
107. ჩქოტუა დავით               
108. ჩხეტიანი ბექა        
109. ჩხიკვიშვილი ანა              
110. ჩადუნელი სალომე    
111. ცქვიტიშვილი თეო        
112. ძინძიბაძე პეტრე      
113. წერეთელი მარიამ    
114. წურწუმია სოფიკო  
115. წურწუმია რევაზ    
116. ჭანტურია გიგა        
117. ჭედია დაჩი        
118. ჭიაბრიშვილი გვანცა      
119. ჭულუხაძე თინათინ  
120. ჭკადუა გოჩა          
121. ხელაშვილი ნინო        
122. ხუნაშვილი თამარი    
123. ხვედელიძე თამარ      
124. ჯამასპიშვილი შალვა      
125. ჯავაშვილი მაკა          
126. ჯანელიძე ნათია      
127. ჩეჩელაშვილი თამთა      
   
2. შეტანილ იქნეს ცვლილება (ერთი დღის ვადაში) საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში;
3. ბრძანების დაინტერესებულ პირთათვის გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;
4. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე;


რექტორი, პროფესორი                            აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა 

« უკან დაბრუნება