2019-02-12
ბრძანება №:315/02-04

„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილის 2018 წლის 21 დეკემბრის N982/02-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილის 2018 წლის 21 დეკემბრის N982/02-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ „ო“ და ,,პ“ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 7 თებერვლის N28/01-01 და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, ხელმოწერაზე უფლებამოსილი პირის ნუნუ ოვსიანიკოვას 2018 წლის 8 ნოემბრის N279/01-01 ბრძანებების, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის რამაზ ხომერიკის 29.01.2019 წ. N1331/28 წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შევიდეს ცვლილება „სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილის 2018 წლის 21 დეკემბრის N982/02-04 ბრძანებაში და ბრძანების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ 50630 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტები შემდეგი თანაფარდობით:“

 

N

გვარი

სახელი

სემესტრი

დაფინანსება

1

ხუჯაძე

ინგა

3

979,04

2

შონია

აკაკი

3

972,57

3

ჯინორია

ბაკურ

3

962,76

4

ჩართოლანი

გიორგი

3

961,09

5

ცერცვაძე

ეკატერინე

3

961,09

6

საჯაია

ლანა

3

957,17

7

თოთლაძე

ქეთევან

3

956,19

8

მესხიშვილი

თამთა

3

948,83

9

მერებაშვილი

ნინო

3

944,72

10

ძაგნიძე

სულიკო

3

943,44

11

ფანცულაია

სალომე

3

933,34

12

მჭედლიშვილი

მარიამი

3

931,67

13

შანშიაშვილი

გვანცა

3

921,86

14

სირბილაძე

მარიამი

3

920,20

15

კუჭუხიძე

თამარი

3

918,63

16

ნიკაჭაძე

ოლიკო

3

917,94

17

ტყემალაძე

გიორგი

3

915,29

18

შენგელია

გიორგი

3

915,29

19

ტაბატაძე

სულხან

3

914,02

20

ჭანტურია

მარიამი

3

912,06

21

ასათიანი

მარიამ

3

902,25

22

ოღლიშვილი

ნანა

3

902,25

23

ხუნწელია

თეკლე

3

898,33

24

გოგისვანიძე

სალომე

3

894,11

25

ჩილინგარაშვილი

ზურა

3

892,44

26

ჭაბაშვილი

თამუნა

3

888,52

27

სადრაძე

გუგა

3

887,54

28

ქათამაძე

გიგა

3

882,64

29

კობახიძე

დავით

3

880,97

30

ნიკოლეიშვილი

ლევანი

3

877,73

31

ლურსმანაშვილი

გაგა

3

866,26

32

ხვედელიძე

ეკატერინე

3

863,02

33

კეზევაძე

ანა

3

853,22

34

ჩიბარაშვილი

თამარი

3

846,64

35

გეწაძე

თათია

3

843,41

36

ბანეთაშვილი

ია

3

838,50

37

დავითიანი

იაკობ

3

833,60

38

შავკაციშვილი

ჯულია

3

823,79

39

ბეგლარიანი

გიორგი

3

820,56

40

ლილუაშვილი

თეონა

3

808,40

41

აბრამიშვილი

გიორგი

3

807,02

42

ავალიანი

თეა

3

796,04

43

ჯოლოხავა

მადლენა

3

796,04

44

ბაბაჯანიანი

გრიგოლი

3

792,71

45

ბეციაშვილი

გიორგი

1

951,29

46

ქავთარაძე

მარიამი

1

951,29

47

შინჯიკაშვილი

შორენა

1

951,29

48

მეშველიანი

გიორგი

1

941,48

49

ქაჩლიშვილი

გიორგი

1

921,86

50

ნოზაძე

თამარ

1

892,44

51

ბერაძე

ილია

1

872,83

52

დობორჯგინიძე

თინათინ

1

863,02

53

სანაია

ნიკოლოზი

1

853,22

54

დვალი

ცოტნე

1

843,41

55

ლონდარიძე

ლევან

1

823,79

56

კლოიანი

მანველ

1

745,34

57

რევაზიშვილი

ზურაბ

1

735,53

 2.    ბრძანების    უნივერსიტეტის    ოფიციალურ    ვებ–გვერდზე    განთავსება    დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.

3. წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცეს დაინტერესებულ პირს    და    შესაბამის    სტრუქტურულ    ერთეულებს    (საფინანსო დეპარტამენტი, სასწავლო      პროცესის      მართვის      დეპარტამენტი,      ზუსტ      და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი).

4. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                     ნუნუ ოვსიანიკოვა 


« უკან დაბრუნება