2008-06-09
ბრძანება №:747/01-04

იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტებისათვის სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ (ბრძანება № 747/01-04)

 

იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტებისათვის სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ

”საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 100-ე მუხლის,  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2008 წლის 24 მარტის №16/01-01 ბრძანების პირველი პუნქტის ”ე” ქვეპუნქტისა და ”უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის შესაბამისად

                                ვბრძანებ:

1.   შეუწყდეთ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ქვემოთ ჩამოთვლილი დოქტორანტებს სტუდენტის სტატუსი:


1. ბასილაია ფრიდონ
2. ბენიძე დავით
3. ბუთხუზი დავით
4. გამეზარდაშვილი მირიან
5. გვენეტაძე გიორგი
6. დადეშქელიანი გერმანე
7. დანელია ნინო
8. დარჩიაშვილი ზაქარია
9. თვალავაძე გიორგი
10. თოთლაძე ხათუნა
11. იაკობაშვილი ეკატერინე
12. იაშვილი ლია
13. კალიჩენკო ლელა
14. კალმახელიძე ავთანდილ
15. კალმახელიძე ირაკლი
16. კეკენაძე მიხელ
17. კვიტაი მარიკა
18. კობიძე ირაკლი
19. ლალიაშვილი თამარ
20. ლაცუზბაია ვალერი
21. ლომიძე მერაბ
22. მამედოვი ნაილ
23. მაცაბერიძე დავით
24. მემარნიშვილი ნუცა
25. მენაბდე გიორგი
26. მერაბიშილი ლაშა
27. მორგოშია ანი
28. რამიშვილი ნუცა
29. რომაშვილი ნინო
30. სულუაშვილი ნანა
31. ტუშური რუსუდან
32. უბილავა ლევან
33. ფიფია დავით
34. ქარქაშაძე ლადო
35. ყურაშვილი კახა
36. შინდელიშვილი მადონა
37. შიოშვილი ნათია
38. ჩოხელი ლაშა
39. ჩხეიძე გვანცა
40. ძაგანია კახაბერ
41. წიქვაძე ზურა
42. ხასია ზოია
43. ხახუბია ია
44. ხობელია დავით
45. ხუნაშვილი გიორგი
46. ცანავა ვახტანგ


2. დაევალოს საერთო განყოფილებას (ნ. ოვსიანიკოვა) უზრუნველყოს ბრძანების დაგზავნა უნივერსიტეტის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და იურიდიული ფაკულტეტისათვის. ბრძანება საჯარო გაცნობისთვის გამოქვეყნდეს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე და მოხდეს მისი ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე ღიად განთავსება.
3.  ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საფუძველი: იურიდიული ფაკულტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის ლ. ალექსიძის წერილი # 7722/02, 06.05.08 წელი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2008 წლის 23 მაისის #712/01-04 ბრძანებით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების ოქმი #1.

 

რექტორი, პროფესორი
გ. ხუბუა   
 
« უკან დაბრუნება